PROPISI

ZAKONI

Redni brojZAKON
1.USTAV FBIH
2.OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH - 2003
3.ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS - 2017
4.ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS- 2015
5.ZAKON O RADU FBiH - 2016
6.ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU KS - 2017
7.ZAKON O ŠTRAJKU FBiH
8.ZAKON O VIJEĆU UPOSLENIKA FBiH
9.ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA FBiH
10.ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH -2006
11.ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA FBiH - 2001
12.ZAKON O UPRAVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
13.KRIVIČNI ZAKON FBiH - 2003
14.ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBiH
15.ZAKON O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA FBiH
16.ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU
17.ZAKON O FONDACIJAMA I UDRUŽENJIMA FBiH
18.ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - FBIH 79/20
19.UREDBA O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO - MAJ 2019
20.UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO - MAJ 2021
21.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 33-21

PRAVILNICI

Redni brojPRAVILNIK
1.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE -KANTON SARAJEVO
2.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 23-04
3.PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA
4.PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO
5.PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS
6.PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
7.PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE KS - 2017
8.PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
9.IZMJENA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
10.PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018 - Službene novine 25_18
11.PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO JUNI 2018 24-18
12.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI - OSNOVNE ŠKOLE - 2018
13.PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA
14.PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
15.PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO - 2019 SLUZBENE NOVINE 32/19
16.PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ODLUČIVANJA U VEZI ODOBRAVANJA JENDORATNE NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SSVOONK BIH
17.PRAVILNIK O FINANSIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA U SSVOONK BIH
18.PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
19.PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23-18
20.PRAVILA O ŠTRAJKU SINDIKATA SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH
21.IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SEKRETARI 18.02.2021.
22.ODLUKA O IZMJENI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 45-20
23.ODLUKA O IZMJENI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 07-21
24.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO - JULI 2021
25.PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO AVGUST 2021
26.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - FEBRUAR 2022
27.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - MART 2022
28.ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20-22 MAJ 2022

KOLEKTIVNI UGOVORI

Redni brojDOKUMENT
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2016
2.ISPRAVKA NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJENE U KS - 2016
3.KOLEKTIVNI-UGOVOR-ZA-DJELATNOSTI-PREDSKOLSKOG-ODGOJA-I-OSNOVNOG-ODGOJA-I-OBRAZOVANJA-U-KS-2016
4. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2018
5.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNSA - OKTOBAR 2018
6.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO
7.KOLEKTIVNI UGOVOR 31.12.2020.
8.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JANUAR 2021 BROJ 1
9.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE APRIL 2021 BROJ 2
10.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JUNI 2021 BROJ 3
11.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JUNI 2021 5
12.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE AVGUST 2021 6
13.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE DECEMBAR 2021 7
14.TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE FEBRUAR 2022 8

STRATEGIJE I OSTALI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA I NAUKE KS 2018-2022
2. Procedura prijave osiguranog slucaja i obrasci
3.Neophodna dokumentacija za prijavu odštetnog zahtjeva osiguranja od nezgode

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STATUT SSVOONKBiH
2.STATUT SSVOONKBiH - NOVEMBAR 2018
3.IZJAVA_NOVI_CLAN_ICA
4.PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK BIH oktobar 2021

INSTRUKCIJE

Redni brojINSTRUKCIJA
1.INSTRUKCIJA-ZA-DONOSENJE-PRAVILNIKA-O-VLASTITIM-PRIHODIMA-KS-2017