1 Aprila, 2023

PROPISI

ZAKONI

Redni brojZAKON
1.USTAV FBIH
2.OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH - 2003
3.ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS - 2017
4.ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS- 2015
5.ZAKON O RADU FBiH - 2016
6.ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU KS - 2017
7.ZAKON O ŠTRAJKU FBiH
8.ZAKON O VIJEĆU UPOSLENIKA FBiH
9.ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA FBiH
10.ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH -2006
11.ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA FBiH - 2001
12.ZAKON O UPRAVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
13.KRIVIČNI ZAKON FBiH - 2003
14.ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBiH
15.ZAKON O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA FBiH
16.ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU
17.ZAKON O FONDACIJAMA I UDRUŽENJIMA FBiH
18.ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - FBIH 79/20
19.UREDBA O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO - MAJ 2019
20.UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO - MAJ 2021
21.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 33-21

PRAVILNICI

Redni brojPRAVILNIK
1.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE -KANTON SARAJEVO
2.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 23-04
3.PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO
4.PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
5.PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE KS - 2017
6.PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
7.IZMJENA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
8.PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018 - Službene novine 25_18
9.PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO JUNI 2018 24-18
10.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI - OSNOVNE ŠKOLE - 2018
11.PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA
12.PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
13.PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO - 2019 SLUZBENE NOVINE 32/19
14.PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
15.PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23-18
16.IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SEKRETARI 18.02.2021.
17.ODLUKA O IZMJENI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 45-20
18.ODLUKA O IZMJENI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 07-21
19.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - FEBRUAR 2022
20.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - MART 2022
21.ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20-22 MAJ 2022

AKTUALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Redni brojDOKUMENT
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 2023
2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO SEPTEMBAR 2022

KOLEKTIVNI UGOVORI

Redni brojDOKUMENT
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2016
2.ISPRAVKA NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJENE U KS - 2016
3.KOLEKTIVNI-UGOVOR-ZA-DJELATNOSTI-PREDSKOLSKOG-ODGOJA-I-OSNOVNOG-ODGOJA-I-OBRAZOVANJA-U-KS-2016
4. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS - 2018
5.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNSA - OKTOBAR 2018
6.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO
7.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS 31.12.2020.
8.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 2023

STRATEGIJE I OSTALI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA I NAUKE KS 2018-2022
2. PROCEDURA PRIJAVE OSIGURANOG SLUČAJA I OBRASCI
3.NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ODŠTETNOG ZAHTJEVA OSIGURANJA OD NEZGODE

INSTRUKCIJE

Redni brojINSTRUKCIJA
1.INSTRUKCIJA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O VLASTITIM PRIHODIMA KS - 2017