PROPISI

AKTUALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Redni brojDOKUMENTSL. NOVINE
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 202310/23
2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - SEPTEMBAR 202238/22
3.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO47/22
4.KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO28/23
5.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 28/23)31/23
6.KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO7/24
7.KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJE OBRAZOVANJE - PREČIŠĆENI TEKST ZA INTERNU UPOTREBUPREUZETI

TUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SEPTEMBAR 2022

Redni brojTUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORAČLAN
Redni brojTUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORAČLAN
1.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka i)
2.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka k) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka k)
3.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka f)
4.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka h) i i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka h) i i)
5.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka b)
6.Autentično tumačenje člana 132. stav (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 132. stav (1) i (2)
7.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka g) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka g)
8.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n)
9.Autentično tumačenje člana 86. stav (2) tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
10. Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 66. stav (1) tačka f)
11. Autentično tumačenje člana 61. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 61. stav (2)
12.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačke (b), (e), (g), (k) i (n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačke (b), (e), (g), (k) i (n)
13.Autentično tumačenje člana 72. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 72.
14.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
15.Autentično tumačenje člana 81. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 81. stav (1)
16.Autentično tumačenje člana 70. stav 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70. stav (7)
17.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
18.Autentično tumačenje člana 65. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 65. stav (1)
19.Autentično tumačenje člana 65. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 65.
20.Autentično tumačenje člana 70. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70.
21.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka n)
22.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.
23.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.
24.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja48. Tumačenje - odgovor član 77
25.Autentično tumačenje člana 71. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja50. Tumačenje - odgovor član 71
27.Autentično tumačenje člana 112. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja53. Tumačenje - odgovor član 112
28.Autentično tumačenje člana 77. - Denisa Tabaković Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja54. Tumačenje - član 77. Denisa Tabaković
29.Autentično tumačenje člana 111. - Nermina Usejnovski Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja57. Tumačenje - član 111- Nermina Usejnovski
30.Autentično tumačenje člana 71. - regres II gimazija Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja61. Tumačenje - član 71 regres- II gimnazija
31.Autentično tumačenje člana 25. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja62. Tumačenje - član - 25 1
32.Autentično tumačenje člana 52. - portir Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja63. Tumačenje - član 52 portir
33.74. Tumačenje - 72 prevoz saobracajna74. Tumačenje - 72 prevoz saobracajna
34.75. Tumačenje - član 77 jednokratna pomoc saobracajna75. Tumačenje - član 77 jedniokratna pomoc saobracajna
35.76. Tumačenje - član 94 stav 2 Grafička76. Tumačenje - član 94 stav 2 Grafička
36.77. Tumačenje - član 73 stav 1 i 477. Tumačenje - član 73 stav 1 i 4

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENTPREUZETI
1.STATUT SSVOONK-a BiH - DECEMBAR 2019. GODINEPREUZETI
2.IZJAVA - NOVI ČLAN/ICAPREUZETI
3.PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK-a BIH oktobar 2021PREUZETI
4.PRAVILNIK O FINANSIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA U SSVOONK BIHPREUZETI
5.PRAVILA O ŠTRAJKU SINDIKATA SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH27/15
6.PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ODLUČIVANJA U VEZI ODOBRAVANJA JENDOKRATNE NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SSVOONK-a BIHPREUZETI

ZAKONI

Redni brojZAKONSL. NOVINE
1.USTAV FBIHPREUZETI
2.OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH - 200359/03
3.ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU - KANTON SARAJEVO23/17
30/19
33/21
4.ZAKON O RADU FBiH - 201626/16
5.ZAKON O ŠTRAJKU FBiH14/00
6.ZAKON O VIJEĆU ZAPOSLENIKA FBiH38/04
7.ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA FBiH8/99
8.ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH -200649/06
9.ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA FBiH - 200132/01
10.ZAKON O UPRAVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE28-97
11.KRIVIČNI ZAKON FBiH - 200336/03
12.ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBiH12/03
34/03
65/13
13.ZAKON O STANDARDNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA FBiH22/04
14.ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU32/03
15.ZAKON O FONDACIJAMA I UDRUŽENJIMA FBiH45/02
16.ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - FBIH 79/2079/20
17.UREDBA O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO - MAJ 201921/19
18.UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO - MAJ 202119/21
19.UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO10/22

PROPISI – SREDNJE OBRAZOVANJE

PRAVILNICI I INSTRUKCIJE

Redni brojPRAVILNIK ILI INSTRUKCIJASL. NOVINE
1.PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO42/17
23/18
13/23
2.PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO12/22
22/22
3.PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI15/22
4.PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIMA ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO9/22
5.PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA29/19
6.PRAVILNIK O PRIMJENI INFORMACIONOG SISTEMA EMIS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO34/12
7.PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE2/20
24/20
8.PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA19/04
9.PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM ISREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO10/24
10.PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU32/19
11.PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA12/00
10/01
22/04
12.PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO24/18
13/20
13.PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA19/04
14.PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI23/21
15.PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE5/18
16.PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA USLOVA I O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO18/98
17.PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA4/19
9/19
25/21
34/23
18.PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA46/18
19.PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO3/20
20.PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIČAN RAD, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSLODAVACA45/18
21PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15-1815/18
21PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 17-1817/18
22.PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 201825/18
23.INSTRUKCIJA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA - PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I DOMOVA UČENIKA - 2017PREUZETI

STANDARD ILI KODEKS

Redni brojSTANDARD ILI KODEKSSL. NOVINE
1.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE23/04
2.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - IZMJENE I DOPUNE27/08
3.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - STRUKTURA RADNE SEDMICE BIBLIOTEKARA45/20
4.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - STRUKTURA RADNE SEDMICE SEKRETARA ŠKOLE7/21
5.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - ASISTENT U ODJELJENJU20/22
6.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SARADNIK ZA FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE23/23
7.PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - MART 202410/24

UPUTSTVO ILI METODOLOGIJA

Redni brojUPUTSTVO ILI METODOLOGIJASL. NOVINE
1.UPUTSTVO ZA OSTARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA7/22
2.UPUTSTVO O ZASTUPLJENOSTI NASTAVNIH SADRŽAJA IZ PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKE I METODIČKO-DIDAKTIČKE GRUPE NASTAVNIH PREDMETA U STUDIJSKIM PROGRAMIMA NASTAVNIČKIH USMJERENJA31/18

PROPISI IZ OBLASTI KULTURE

ZAKONI KOJI UREĐUJU OBLAST KULTURE

Redni brojZAKONSL. NOVINE
1.ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI13/17
2.ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI4/99
3.ZAKON O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI42/13
6/16
4.ZAKON O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI50/16
5.ZAKON O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE2/00
6.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE37/08

PRAVILNICI KOJI UREĐUJU OBLAST KULTURE

Redni brojPRAVILNIKSL. NOVINE
1.PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OBLAST KULTURE I UMJETNOSTI8/22
2.PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I NAČINU ČUVANJA ZAPISA O NEMATERIJALNOM KULTURNOM NASLIJEĐU1/19
3.PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PREDLAGANJE UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA1/19
4.PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ZAŠTITU MUZEJSKOG MATERIJALA I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE1/19
5.PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA REVIZIJE MUZEJSKOG MATERIJALA1/19
6.PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSNIVANJE I RAD MUZEJA MUZEJSKIH ZBIRKI, MUZEJSKIH IZLOŽBI I GALERIJA1/19
7.PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA MUZEJSKU DJELATNOST1/19
8.PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MUZEJSKIH EVIDENCIJA1/19
9.PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MUZEJA1/19
10.PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MUZEJSKIH KOPIJA I OBRAZACA CERTIFIKATA MUZEJSKE KOPIJE1/19
11.PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KATEGORISANE ARHIVSKE GRAĐE40/18
13.PRAVILNIK O ZAŠTITI I ČUVANJU ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE IZVAN ARHIVA40/18
14.PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD SA ARHIVSKOM I REGISTRATURNOM GRAĐOM KOD STVARAOCA I IMAOCA40/18
15.PRAVILNIK O VREDNOVANJU I ODABIRANJU ARHIVSKE GRAĐE40/18
16.PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PRIMOPREDAJE ARHIVSKE GRAĐE IZMEĐU STVARAOCA I IMAOCA I ARHIVA40/18
17.PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA ARHIVSKE GRAĐE40/18
18.PRAVILNIK O REGISTRU POZORIŠTA17/01
19.PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE MATIČNIH POSLOVA BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI5/00
20.PRAVILNIK O REGISTRU POZORIŠTA17/01

PRETHODNI KOLEKTIVNI UGOVORI

KOLEKTIVNI UGOVORI

Redni brojDOKUMENTSL. NOVINE
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 201642/16
2.ISPRAVKA NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 201651/16
3.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 201651/16
4.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 201812/18
5.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - 201842/18
6.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - 2019PREUZETI
7.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 20204/21
8.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - 202310/23
9.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - 202238/22
10.KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJE OBRAZOVANJE - PREČIŠĆENI TEKST ZA INTERNU UPOTREBUPREUZETI

OSTALI PROPISI

STRATEGIJE I OSTALI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENTPREUZETI
1.STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO 2018-2022PREUZETI
2.PROCEDURA PRIJAVE OSIGURANOG SLUČAJA I OBRASCIPREUZETI
3.NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ODŠTETNOG ZAHTJEVA OSIGURANJA OD NEZGODEPREUZETI