Pravila privatnosti / Privacy Policy

SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE KANTONALNA ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO, objavljuje

Pravila privatnosti

 1. Obavijest

Web stranica https://ssvoonkbihkoks.com.ba i aplikacija SSVOONK Sarajevo je u vlasništvu Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo koja poštuje privatnost članova i posjetilaca svoje internet stranica, aplikacije i društvenih mreža i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranici i aplikaciji u vlasništvu SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo. Prikupljanje, čuvanje i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos, i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako ćemo postupati s bilo kojim ličnim podacima koje nam isporučujete ili koje prikupljamo od vas. Pažljivo pročitajte ova Pravila o privatnosti jer utiču na vaša zakonska prava.

Ova obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem zakonu. Preporučujemo vam da je pažljivo čitate i da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste pratili promjene koje eventualno pravimo u skladu s odredbama ove obavijesti.

 1. Način prikupljanja ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo uzimati: direktno od vas,  kada vi objavite svoje lične podatke, kada vi preuzmete, instalirate ili koristite bilo koju od naših aplikacija, pri posjeti našoj stranici, kada se registrujete za korištenje aplikacije ili usluga, kada sarađujete s bilo kojom trećom stranom čiji su sadržaji ili oglasi prisutni na našoj stranici ili aplikacijama. Vaše lične podatke možemo dobiti i posredstvom trećih subjekata.

Prikupljanje ličnih podataka: Mi možemo prikupiti vaše lične podatke putem sljedećih izvora:

 • Podaci koje vi dostavite
 • Podaci dobijeni saradnjom
 • Podaci koje vi objavite
 • Podaci dobijeni putem aplikacije
 • Podaci dobijeni s web-stranica
 • Sadržaj i informacije vezane za reklame
 • Informacije treće strane
 1. Lični podaci koje možemo procesuirati

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke, vaše kontakt-podatke, informacije o našim stranicama i aplikacijama, informacije o vašoj saradnji s našim sadržajem ili oglasima, bilo kakvo vaše mišljenje o nama koje je nama važno.

Mi možemo procesuirati sljedeće kategorije ličnih podataka o vama:

Lični podaci: ime(na); preferirano ime; fotografija.

Demografske informacije: spol;  dob;  titula.

Kontakt-podaci: e-mail adresa i detalji o vašim javnim profilima na društvenim mrežama.

Zabilježeni pristanci/dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama/pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka/dozvole).

Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača, postavke pretraživača, IP-adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na nju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci o prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.

Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i/ili nam odlučite poslati ili javni postovi nama na društvenim mrežama.

 1. Obrada podataka

Obradu podataka vršimo u skladu sa  Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, a na osnovu člana 4. (Principi obrade ličnih podataka), koji glasi:

Kontrolor je obavezan da:

 1. lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;
 2. lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;
 3. lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe;
 4. obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;
 5. lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;
 6. lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni;
 7. lične podatke čuva u obliku koji dozvoljava da se nosioci podataka identifikuju ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;
 8. osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju.
 9. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Svrha rada naše web stranice, aplikacije i društvenih mreža je angažovanje i interakcija s korisnicima i posjetiteljima naše web stranice, aplikacije i društvenih mreža. Svakodnevno objavljujemo vijesti, tekstove, video sadržaj i drugo.

Naši kanali na društvenim mrežama također nam omogućavaju dobivanje statistike o posjećenosti stranice i posjetiteljima. Ove informacije prikupljamo i one nam omogućavaju upravljanje našim medijskim sadržajem na učinkovitiji i fokusiraniji način.

Kako bismo dodatno poboljšali naš sadržaj, također koristimo informacije prikupljene tokom posjeta naše web stranice i društvenih mreža za izvođenje analiza na temelju tih informacija. Kao rezultat toga, možemo pokrenuti određene oglase na temelju interesa korisnika bez sticanja direktnih saznanja o njihovim identitetima.

Sve prikupljene statistike posjetitelja prosljeđuju nam se samo u anonimnom obliku. Nemamo pristup detaljnijim podacima.

 1. Procesuiranje ličnih podataka

Mi imamo pravo procesuirati vaše lične podatke u slučaju kada ste: vi ranije dali svoj jasan pristanak; kad je procesuiranje neophodno za ugovor između vas i nas; kad se takvo procesuiranje zahtijeva važećim zakonima; kad je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe ili kad mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.

 1. Brisanje podataka korisnika

SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, će na zahtjev nosioca podataka, ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka. Ukoliko zatražite brisanje podataka SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo će podatke izbrisati, također će po zahtjevu nosioca podataka obavijestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o brisanju podataka.

Svi podaci se strogo čuvaju i vi u svakom trenutku možete zatražiti brisanje odnosno anonimiziranje svojih podataka. Brisanje podataka možete zahtijevati  e-mail. Navedene podatke ćete pronaći u poglavlju kontakt podaci.

SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo čuva lične podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa zakonskim odredbama.

 1. Pružatelji usluga

SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, koristi različite pružatelje usluga i tehnologije trećih strana (npr. Google, Facebook i sl.) koje nam pomažu pružati usluge vezane uz SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo. Također koristimo kompanije koje pružaju usluge našim članovima koristeći podatke sa web adrese, aplikacije i društvenih mreža. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovim stepenom sigurnosti pri zaštiti podataka.

Pružamo zbirne statističke podatke i uvide koji pomažu ljudima i kompanijama razumjeti kako ljudi reaguju na njihove objave, ponude, stranice i drugi sadržaj na SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i izvan njega.

 1. Osjetljivi lični podaci

Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da imamo potrebu za procesuiranjem vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe radimo to u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 1. Svrhe u koje možemo procesuirati vaše podatke

Svrhe u koju možemo procesuirati vaše lične podatke, prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11) su sljedeće: pružanje usluga vama, novinarske svrhe, vođenje naših stranica i aplikacija, komunikacija s vama,  provođenje anketa, unapređenje naših stranica, aplikacija i usluga.

 1. Otkrivanje ličnih podataka trećim stranama

Mi vaše lične podatke možemo otkriti: zakonskim i regulatornim vlastima;  bilo kojoj strani ako je neophodno u vezi s legalnim procedurama; bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih prekršaja; bilo kojem kupcu našeg posla; bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.

Možemo otkriti vaše lične podatke bilo kojoj osobi unutar SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, u legitimne poslovne svrhe (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga vama), u skladu s važećim zakonom.

Ako mi angažiramo treću stranu – procesora za procesuiranje vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju procesuiranje samo ličnih podataka u skladu s našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku, te će se morati primjeniti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.

 1. Profiliranje podataka

Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje/oblikovanje podataka u svrhe personaliziranja sadržaja i geografskog sadržaja.

 1. Prenos podataka u inostranstvo

Mi možemo prenijeti vaše lične podatke u inostranstvo isključivo u skladu sa odredbama član 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 1. Dostavljanje prigovora

Imate pravo podnijeti prigovor na aktivnosti obrade podataka od strane SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH (AZOP BiH). Ukoliko se nalazite na području EU, prigovor možete podnijeti nadležnim regulatornim tijelima za zaštitu ličnih podataka u EU ili AZOP BiH.

 1. Sigurnost podataka

Kod osiguravanja sigurnosti podataka striktno se držimo člana 11. stavovi 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11). Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Molimo vas da osigurate da vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni sigurno.

Podaci koje prikupljamo od vas se čuvaju u bazama kojima upravlja samo SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo. Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Nažalost, prenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Učinit ćemo sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ali ne možemo apsolutno garantovati sigurnost podataka koji se šalju na naše stranice; bilo koji prenos je na vašem vlastitom riziku. Onda kada primimo vaše podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne alate kako bismo spriječili neovlašteni pristup podacima i njihovu sigurnost što je najbolje moguće.

Primijenili smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene kako bismo zaštitili vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu s važećim zakonom.

Budući da je internet otvoren sistem, prijenos informacija posredstvom njega nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost podataka koje vi prenosite nama koristeći se internetom – bilo koji takav prijenos vi obavljate na vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prijenos vaših ličnih podataka koje nam šaljete.

 1. Tačnost podataka

Mi preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani, odnosno obrisani ili ispravljeni ako saznamo da nisu tačni. Tačnost podataka obrađujemo po principu obrade podataka, a na osnovu člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su:

 • Vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i – gdje je to potrebno – ažurirani;
 • svi Vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da nisu tačni (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili odmah ispravljeni.
 • S vremena na vrijeme možemo zatražiti od vas da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.
 1. Minimiziranje podataka

Mi preduzimamo sve razumne korake kako bismo ograničili obim vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko je neophodno.

Preduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su vaši lični podaci, koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.

 1. Zadržavanje podataka

Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno, a u skladu sa članom 4. tačka g) i članom 16. stav 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

Preduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj obavijesti.

 1. Vaša prava

Pod važećim zakonom vi možete imati više prava, uključujući pravo da: nama ne dostavite svoje lične podatke; pristupite svojim ličnim podacima; zahtijevate ispravku nepravilnosti; osigurate brisanje podataka ili ograničenje njihovog procesuiranja; prigovorite na njihovo procesuiranje; zahtijevate njihov prijenos drugom kontroloru; opozovete/povučete Vaš pristanak; podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka. Mi od vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego što uvažimo navedena prava.

 1. Društvene mreže

Tamo gdje je dopušteno prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11), možemo koristiti određene ograničene lične podatke o vama kako bismo ih podijelili s platformama društvenih ili drugih mreža, kao što su Facebook ili Google, radi promovisanja naših usluga ili SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo općenito. Ove se aktivnosti obrade temelje na našem legitimnom interesu za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili usluge koji mogu biti dijelom vašeg interesa.

SSVOONK BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo ne kontroliše niti nadzire društvene mreže s kojima možemo dijeliti vaše lične podatke. Stoga sva pitanja o načinu na koji se na tim platformama obrađuju vaši lični podaci trebate uputiti prema njima.

 1. Kolačići i slične tehnologije

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija.

Kad posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće na vašem uređaju ili čitati kolačiće koji već postoje na vašem uređaju, za što uvijek trebamo vaš pristanak, gdje se to zahtijeva.

 1. Svrha kolačića

U kolačiće koje koristimo ne pohranjujemo osjetljive lične podatke, poput poštanskih adresa, lozinki računa itd.

Kolačići nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati naše proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja.

Podaci pohranjeni korištenjem kolačića na SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo ne sadrže lične detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

Korištenje kolačića omogućava i drugim organizacijama da nam pomognu pri analiziranju načina na koji se naša web stranica koristi, mjerenju broja posjetilaca na našoj web stranici i prikazivanja marketinškog materijala.

 1. Direktni marketing

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kako bismo kontaktirali s vama, nudeći informacije o uslugama koje bi vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.

Možemo procesuirati vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila i aplikacije kako bismo vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi vas mogle zanimati. Ako mi vama pružamo usluge, možemo vam poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi vam mogle biti zanimljive koristeći se kontakt-podacima koje ste nam dostavili, uvijek u skladu s važećim zakonom.

 1. Kontakt podaci

Možete kontaktirati s nama posredstvom pošte ili zvanične e-mail adrese.

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj obavijesti ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje vaših ličnih podataka od nas ili u naše ime, molimo da se obratite na sljedeću adresu:

SSVOONK BIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

Obala Kulina bana br. 1/5

71000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

E-mail: ssvoonkbihkoks@gmail.com

 1. Sigurnost

Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši podaci za uspostavu korisničkog računa izgubljeni, ukradeni, zloupotrebljeni ili na drugi način ugroženi ili, u slučaju bilo kakve stvarne povrede ili sumnje na neovlaštenu upotrebu vašeg korisničkog računa, odmah nas kontaktirajte.

 1. Izmjene ovih pravila

Ponekad ažuriramo svoja pravila koja se tiču upotrebe kolačića i zaštite ličnih podataka. Ako napravimo važne izmjene, npr. o tome kako upotrebljavamo vaše lične podatke, obavijestit ćemo vas. To može biti obavijest, e-mail ili poruka u vašoj aplikaciji.

Privacy Policy

 1. Notice

The website https://ssvoonkbihkoks.com.ba and the application SSVOONK Sarajevo is owned by the Union of Secondary and Higher Education, Education, Science and Culture of the BiH Cantonal Board of Canton Sarajevo, which respects the privacy of its members and visitors to its website, application and social networks and cares are about keeping their data confidential. With this goal in mind, these Privacy Rules have been created, which only refer to actions on the website and application owned by the SSVOONK BIH Cantonal Board of the Canton of Sarajevo. The collection, storage and transfer of personal data is carried out in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11), which regulate the protection of personal data, their transfer, and the prevention of unauthorized access and use of personal data.

This privacy policy explains how we will treat any personal information that you provide to us or that we collect from you. Please read this Privacy Policy carefully as it affects your legal rights.

This notice may be amended or updated from time to time to clarify changes in our practices regarding the processing of personal data or changes in applicable law. We encourage you to read it carefully and to check this page regularly to keep up with any changes we may make in accordance with the terms of this notice.

 1. Method of collecting personal data

We may collect your personal data: directly from you, when you publish your personal data, when you download, install or use any of our applications, when you visit our site, when you register to use the application or services, when you cooperate with any third party by a party whose content or advertisements are present on our site or applications. We may also receive your personal data through third parties.

Collection of Personal Information: We may collect your personal information through the following sources:

 • Data you provide
 • Data obtained through cooperation
 • Data that you publish
 • Data obtained through the application
 • Data obtained from websites
 • Content and information related to advertisements
 • Third party information
 1. Personal data we may process

We can process your personal data, your contact data, information about our pages and applications, information about your cooperation with our content or ads, any opinion you have about us that is important to us.

We may process the following categories of personal data about you:

Personal data: name(s); preferred name; photograph.

Demographic information: gender; age; title.

Contact details: email address and details of your public social media profiles.

Recorded Consents/Permissions: Notes on any permissions/consents you have given stating the date and time, how the consent was given and any information related to the foregoing (eg the subject of the consent/permission).

Data related to our pages and applications: device type, operating system, browser type, browser settings, IP address, language settings, date and time of connection to the page, application usage statistics, application settings, date and time of connection to it, location data and other technical information related to communication (some of which may contain personal data); username, password, login security data, usage data, aggregate statistical information.

Opinions and views: any opinion or view that you express and/or choose to send to us or public posts to us on social media.

 1. Data processing

We process data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data of Bosnia and Herzegovina, based on Article 4 (Principles of Personal Data Processing), which reads:

The controller is obliged to:

 1. a) processes personal data in a fair and legal manner;
 2. b) does not process personal data that it collects for specific, explicit and lawful purposes in any way that is inconsistent with that purpose;
 3. c) processes personal data only to the extent and scope necessary to fulfill a specific purpose;
 4. d) processes only authentic and accurate personal data, and to update them when necessary;
 5. e) personal data that are inaccurate and incomplete, considering the purpose for which they were collected or are further processed, deleted or corrected;
 6. f) processes personal data only for the period of time necessary to fulfill the purpose for which the data was collected;
 7. g) keeps personal data in a form that allows data holders to be identified no longer than is necessary for the purpose for which the data is collected or further processed;
 8. h) ensure that personal data collected for different purposes are not aggregated or combined.
 9. What data do we process and for what purpose?

The purpose of our website, application and social networks is to engage and interact with users and visitors of our website, application and social networks. We publish news, articles, video content and more every day.

Our social media channels also allow us to obtain site traffic and visitor statistics. We collect this information and it allows us to manage our media content in a more efficient and focused way.

In order to further improve our content, we also use information collected during visits to our website and social networks to perform analyzes based on that information. As a result, we may run certain ads based on users’ interests without directly knowing their identities.

All collected visitor statistics are forwarded to us only in anonymous form. We do not have access to more detailed data.

 1. Processing of personal data

We have the right to process your personal data in the event that: you have previously given your clear consent; when the processing is necessary for the contract between you and us; when such processing is required by applicable laws; when such processing is necessary for the purpose of protecting the vital interests of any person or when we have a valid and legitimate interest in processing.

 1. Deleting user data

SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton will, at the request of the data holder, correct, delete or block data that is found to be incorrect or incorrectly stated or processed in another way that is contrary to the law and rules related to data processing. If you request data deletion, the SSVOONK BIH Cantonal Board of the Sarajevo Canton will delete the data, and will also inform the third party to whom the data was transferred about the data deletion at the request of the data holder.

All data is strictly stored and you can request deletion or anonymization of your data at any time. You can request deletion of data by e-mail. You will find the above information in the contact information section.

SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton keeps personal data until revoked, deregistered or request for deletion in accordance with legal provisions.

 1. Service providers

SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton uses various service providers and third-party technologies (eg Google, Facebook, etc.) that help us provide services related to SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton. We also use companies that provide services to our members using website, app and social media data. We only allow this if we are satisfied with their level of data protection security.

We provide aggregate statistics and insights that help people and companies understand how people respond to their posts, offers, pages and other content on SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton and beyond.

 1. Sensitive personal data

We do not want to collect or in any way process your sensitive personal data. In the event that we need to process your sensitive personal data for legitimate purposes, we do so in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina number: 49/06, 76/11 and 89/11).

 1. Purposes for which we may process your data

The purposes for which we can process your personal data, according to the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH number: 49/06, 76/11 and 89/11) are the following: providing services to you, journalistic purposes, managing our pages and applications , communication with you, conducting surveys, improving our pages, applications and services.

 1. Disclosure of Personal Information to Third Parties

We may disclose your personal information to: legal and regulatory authorities; to any party if necessary in connection with legal procedures; to any party if it is in the interest of the investigation, detection or prevention of criminal offences; to any customer of our business; to any third party that provides advertising, plugins or content used on our sites or sites.

We may disclose your personal information to any person within SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton, for legitimate business purposes (including managing our site and applications, as well as providing services to you), in accordance with applicable law.

If we engage a third-party processor to process your personal data, that processor will be subject to binding contractual provisions that provide for the processing of only personal data in accordance with our prior written instructions, and measures to protect the confidentiality and security of personal data will have to be applied, together with any additional requirements under applicable law.

 1. Data Profiling

The processing of your personal data may involve automated decision-making, including profiling/shaping of data for content personalization and geo-targeting purposes.

 1. Transfer of data abroad

We can transfer your personal data abroad exclusively in accordance with the provisions of Article 18 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH number: 49/06, 76/11 and 89/11).

 1. Submission of objections

You have the right to file a complaint against data processing activities by SSVOONK BIH Cantonal Board of Canton Sarajevo, before the Agency for the Protection of Personal Data BiH (AZOP BiH). If you are located in the territory of the EU, you can submit a complaint to the competent regulatory bodies for the protection of personal data in the EU or AZOP BiH.

 1. Data Security

When ensuring data security, we strictly adhere to Article 11, paragraphs 1, 2 and 4 of the Law on the Protection of Personal Data of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina No. 49/06, 76/11 and 89/11). We apply appropriate technical and organizational security measures to protect your personal data. Please ensure that the information you send us is delivered securely.

The data we collect from you are stored in databases managed only by the SSVOONK BIH Cantonal Board of the Canton of Sarajevo. We will take all reasonable steps to ensure that your information is treated securely and in accordance with this Privacy Policy. Unfortunately, data transmission over the Internet is not completely secure. We will do everything to protect your personal data, but we cannot absolutely guarantee the security of data sent to our sites; any transmission is at your own risk. Then when we receive your data, we will use strict procedures and security tools to prevent unauthorized access to the data and keep it as secure as possible.

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect your personal data in the event of accidental or unlawful destruction, loss, modification, unauthorized disclosure, unauthorized access and other illegal or unauthorized forms of processing in accordance with applicable law.

Since the Internet is an open system, the transmission of information through it is not entirely secure. Although we will take all reasonable measures to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us using the Internet – any such transmission is at your own risk and you are responsible for the secure transmission of your personal information that you send to us.

 1. Accuracy of data

We take all reasonable steps to ensure that your personal information is accurate and up-to-date, or deleted or corrected if we learn that it is incorrect. We process data accuracy according to the principle of data processing, based on Article 4 of the Law on the Protection of Personal Data of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina number: 49/06, 76/11 and 89/11).

We take all reasonable steps to ensure that:

 • Your personal data processed by us accurate and – where necessary – updated;
 • all your data processed by us, in case they are not correct (taking into account the purpose for which they were processed), deleted or immediately corrected.
 • From time to time we may ask you to confirm the accuracy of your personal information.
 1. Minimization of data

We take all reasonable steps to limit the scope of your personal data that we process to only what is necessary.

We take all reasonable steps to ensure that your personal data, which we process, is only processed to the extent necessary in relation to the purpose defined in this notice.

 1. Data Retention

We will take all reasonable steps to ensure that your personal data is kept only as long as necessary, in accordance with Article 4, point g) and Article 16, paragraph 1 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49 /06, 76/11 and 89/11).

We will take all reasonable steps to ensure that your personal data is processed for the minimum period necessary for the purpose explained in this notice.

 1. Your Rights

You may have several rights under applicable law, including the right to: not provide us with your personal information; access your personal information; you request correction of irregularities; ensure deletion of data or limitation of their processing; object to their processing; request their transfer to another controller; revoke/withdraw your consent; submit a complaint to the competent services for the protection of personal data. We may also require you to provide proof of your identity before we can exercise these rights.

 1. Social networks

Where permitted under the Law on Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH number: 49/06, 76/11 and 89/11), we may use certain limited personal data about you to share it with social or other networking platforms, such as which are Facebook or Google, in order to promote our services or SSVOONK BIH Cantonal Board of Canton Sarajevo in general. These processing activities are based on our legitimate interest to carry out marketing activities, in order to offer you services that may be part of your interest.

SSVOONK BiH Cantonal Board of Sarajevo Canton does not control or monitor social networks with which we can share your personal data. Therefore, you should direct all questions about the way your personal data is processed on those platforms.

 1. Cookies and similar technologies

We may process your personal data by applying or reading cookies and similar technologies.

When you visit the site or use the application, we may use our cookies on your device or read cookies that already exist on your device, for which we always need your consent, where required.

 1. Purpose of cookies

In the cookies we use, we do not store sensitive personal data, such as postal addresses, account passwords, etc.

Cookies help us provide, protect, and improve our products, for example by personalizing content, customizing and measuring ads, and providing a safer environment.

Data stored using cookies on SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton do not contain personal details from which the identity of the user could be determined.

The use of cookies also enables other organizations to help us analyze how our website is used, measure the number of visitors to our website and display marketing material.

 1. Direct Marketing

We may process your personal data in order to contact you, offering information about services that may be of interest to you. You can unsubscribe free of charge at any time.

We may process your personal data at any time via e-mail and the application in order to provide you with information related to services that may be of interest to you. If we provide you with services, we may send you information related to our services, future promotions and other information that may be of interest to you using the contact information you have provided us, always in accordance with applicable law.

 1. Contact information

You can contact us by mail or official e-mail address.

If you have any comments, questions or concerns related to any information contained in this notice or any other questions related to the processing of your personal data by us or on our behalf, please contact the following address:

SSVOONK BIH Cantonal Board of Sarajevo Canton

Obala Kulina bana no. 1/5

71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Email: ssvoonkbihkoks@gmail.com

 1. Security

We continuously implement and update administrative, technical and physical security measures to protect your information from unauthorized access, loss, destruction or alteration. If you know or have reason to believe that your account establishment information has been lost, stolen, misused or otherwise compromised or, in the event of any actual breach or suspected unauthorized use of your account, please contact us immediately.

 1. Changes to these rules

We sometimes update our policies regarding the use of cookies and the protection of personal data. If we make important changes, e.g. about how we use your personal data, we will inform you. This can be a notification, an email, or a message in your app.