KONTAKT

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo;

Telefon: 033/217-844;

Fax: 033/217-844;

E-pošta: ssvoonkbihkoks@gmail.com.