Obavještenje o zaključenju Ugovora sa zdravstvenom ustanovom Poliklinički centar „SaNaSa“

Poliklinika SaNaSa

Obavještavamo članstvo našeg Sindikata da smo zaključili Ugovor sa zdravstvenom ustanovom Poliklinički centar „SaNaSa“ o uslovima pružanja zdravstvenih usluga članovi sindikata i njihovim porodicama po cijenama nižim za 20% od redovnih cijena.

Poliklinka „SaNaSa“ obavezuje se da da će omogućiti našim članovima plaćanje na rate gdje račun prelazi 500,00 KM.

Poliklinka pruža sljedeće usluge: Oftamoligije, Interna medicina, Kardiologija, Stomatologija i protetika, Ultrazvučna dijagnostika, Ginekologija, Dermatologija, Pedijatrija, Otorinolaringologija, Ortopedija, Opšta hirurgija, Neuropsihijatrija, Urologija, Medicina rada, Laboratorija, Gastroenterohepatologija, Radiologija, Porodična medicina, Psihologija i Pneumoftiziologija.

Navedene usluge možete dobiti na slijedećim adresama:

Grbavička 74; Jošanička 57 Vogošća i dr. Mustafe Pintola 31 Ilidža.

Cjenovnik Poliklinike Sanasa

Obavijest_SaNaSa