1 Aprila, 2023

SINDIKALNI DOKUMENTI

AKTUALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Redni brojDOKUMENT
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 2023
2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO SEPTEMBAR 2022

TUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA - SEPTEMBAR 2022

Redni brojTUMAČENJE
1.1. Tumačenje čl.66.stav (1) tačka i) Stručni tim 1%
2.2. Tumačenje - odgovor. čl.66. stav (1). tačka k).
3.3. Tumačenje -. čl.66. stav (1) tačka f)
4.4. Tumačenje-odgovor. čl.66 stav (1) tačke h) i i)
5.5. Tumačenje-odgovor. čl.66 stav (1) tačka b)
6.6. Tumačenje - člana 132. stav (1) i stav 2)
7.7. Tumačenje-odgovor član 66. stav (1) tačka g)
8.8. Tumačenje člana 66. stav (1) tačke b),g),e),k) i n)
9.9. Tumačenje-odgovor član 86. stav (2)
10.10.Tumačenje član 66. stav (1) tačka f)
11.11.Tumačenje član 61. stav (2).
12.12. Tumačenje- član 66. stav (1) tačke b),e),g),k) i n)
13.13. Tumačenje-odgovor - član 72.
14.14. Tumačenje-odgovor član 86. stav (2)
15.15. Tumačenje-odgovor član 81. stav (1)
16.16. Tumačenje - član 70.
17.17. Tumačenje - odgovor član 86. stav(2)
18.18. Tumačenje - član 65.

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENT
1.STATUT SSVOONK-a BiH - DECEMBAR 2019. GODINE
2.IZJAVA NOVI ČLAN/ICA
3.PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK-a BIH oktobar 2021
4.PRAVILNIK O FINANSIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA U SSVOONK-u BIH
5.PRAVILA O ŠTRAJKU SINDIKATA SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH
6.PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ODLUČIVANJA U VEZI ODOBRAVANJA JENDOKRATNE NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SSVOONK-a BIH