SINDIKALNI DOKUMENTI

AKTUALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Redni brojDOKUMENTSL. NOVINE
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 202310/23
2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - SEPTEMBAR 202238/22
3.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO47/22
4.KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO28/23
5.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 28/23)31/23
6.KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJE OBRAZOVANJE - PREČIŠĆENI TEKST ZA INTERNU UPOTREBUPREUZETI

TUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SEPTEMBAR 2022

Redni brojTUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORAČLAN
1.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka i)
2.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka k) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka k)
3.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka f)
4.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka h) i i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka h) i i)
5.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka b)
6.Autentično tumačenje člana 132. stav (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 132. stav (1) i (2)
7.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka g) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka g)
8.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n)
9.Autentično tumačenje člana 86. stav (2) tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
10. Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 66. stav (1) tačka f)
11. Autentično tumačenje člana 61. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 61. stav (2)
12.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačke (b), (e), (g), (k) i (n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačke (b), (e), (g), (k) i (n)
13.Autentično tumačenje člana 72. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 72.
14.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
15.Autentično tumačenje člana 81. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 81. stav (1)
16.Autentično tumačenje člana 70. stav 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70. stav (7)
17.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
18.Autentično tumačenje člana 65. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 65. stav (1)
19.Autentično tumačenje člana 65. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 65.
20.Autentično tumačenje člana 70. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70.
21.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka n)
22.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.
23.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENTPREUZETI
1.STATUT SSVOONK-a BiH - DECEMBAR 2019. GODINEPREUZETI
2.IZJAVA - NOVI ČLAN/ICAPREUZETI
3.PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK-a BIH oktobar 2021PREUZETI
4.PRAVILNIK O FINANSIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA U SSVOONK BIHPREUZETI
5.PRAVILA O ŠTRAJKU SINDIKATA SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH27/15
6.PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ODLUČIVANJA U VEZI ODOBRAVANJA JENDOKRATNE NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SSVOONK-a BIHPREUZETI