SINDIKALNI DOKUMENTI

AKTUALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Redni brojDOKUMENTSL. NOVINE
1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - FEBRUAR 202310/23
2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO - SEPTEMBAR 202238/22
3.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO47/22
4.KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO28/23
5.ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 28/23)31/23
6.KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO7/24
7.KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJE OBRAZOVANJE - PREČIŠĆENI TEKST ZA INTERNU UPOTREBUPREUZETI
8.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO - PREČIŠĆENI TEKST10/23 i 12/24

TUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE - SEPTEMBAR 2022

Redni brojTUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORAČLAN
Redni brojTUMAČENJA AKTUALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORAČLAN
1.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka i)
2.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka k) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka k)
3.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka f)
4.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka h) i i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka h) i i)
5.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav 1. tačka b)
6.Autentično tumačenje člana 132. stav (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 132. stav (1) i (2)
7.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka g) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka g)
8.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n)
9.Autentično tumačenje člana 86. stav (2) tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
10. Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 66. stav (1) tačka f)
11. Autentično tumačenje člana 61. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 61. stav (2)
12.Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačke (b), (e), (g), (k) i (n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačke (b), (e), (g), (k) i (n)
13.Autentično tumačenje člana 72. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 72.
14.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
15.Autentično tumačenje člana 81. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 81. stav (1)
16.Autentično tumačenje člana 70. stav 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70. stav (7)
17.Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 86. stav (2)
18.Autentično tumačenje člana 65. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja član 65. stav (1)
19.Autentično tumačenje člana 65. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 65.
20.Autentično tumačenje člana 70. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 70.
21.Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 66. stav (1) tačka n)
22.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.
23.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanjačlan 77.
24.Autentično tumačenje člana 77. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja48. Tumačenje - odgovor član 77
25.Autentično tumačenje člana 71. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja50. Tumačenje - odgovor član 71
27.Autentično tumačenje člana 112. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja53. Tumačenje - odgovor član 112
28.Autentično tumačenje člana 77. - Denisa Tabaković Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja54. Tumačenje - član 77. Denisa Tabaković
29.Autentično tumačenje člana 111. - Nermina Usejnovski Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja57. Tumačenje - član 111- Nermina Usejnovski
30.Autentično tumačenje člana 71. - regres II gimazija Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja61. Tumačenje - član 71 regres- II gimnazija
31.Autentično tumačenje člana 25. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja62. Tumačenje - član - 25 1
32.Autentično tumačenje člana 52. - portir Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja63. Tumačenje - član 52 portir
33.74. Tumačenje - 72 prevoz saobracajna74. Tumačenje - 72 prevoz saobracajna
34.75. Tumačenje - član 77 jednokratna pomoc saobracajna75. Tumačenje - član 77 jedniokratna pomoc saobracajna
35.76. Tumačenje - član 94 stav 2 Grafička76. Tumačenje - član 94 stav 2 Grafička
36.77. Tumačenje - član 73 stav 1 i 477. Tumačenje - član 73 stav 1 i 4

SINDIKALNI DOKUMENTI

Redni brojDOKUMENTPREUZETI
1.STATUT SSVOONK-a BiH - DECEMBAR 2019. GODINEPREUZETI
2.IZJAVA - NOVI ČLAN/ICAPREUZETI
3.PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK-a BIH oktobar 2021PREUZETI
4.PRAVILNIK O FINANSIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA U SSVOONK BIHPREUZETI
5.PRAVILA O ŠTRAJKU SINDIKATA SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH27/15
6.PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ODLUČIVANJA U VEZI ODOBRAVANJA JENDOKRATNE NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SSVOONK-a BIHPREUZETI