Prvi sastanak Koordinacije predsjednika Sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo za srednje obrazovanje

U srijedu, 1. juna 2022. godine, u prostorima JU Treća gimnazija u Sarajevu, održan je prvi sastanak Koordinacije predsjednika Sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo za srednje obrazovanje. Sastanku su prisustvovali predsjednici i predsjednice Sindikalnih organizacija srednjih škola, članovi Kantonalnog odbora te predsjednik Kantonalnog odbora Admir Šuvalić. Između ostalih važnih tema, predsjednik Šuvalić je upoznao prisutne sa Pravilnikom o kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, sa posebnim akcentom na razlike u odnosu na raniji pravilnik te određena iskustva iz njegove dosadašnje primjene. Pored Pravilnika, razgovaralo se i o nacrtu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo i toku javne rasprave u Sindikalnim organizacijama, te rokovima za dostavljanje primjedbi na ovaj nacrt. Najvažnija tema današnjeg sastanka bila je informacija o pokretanju pregovora za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora. Svi prisutni su se složili da je najvažniji cilj Sindikata u ovom trenutku postići sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje dogovor o povećanju plaća uposlenim u sektoru srednjeg obrazovanja. U tom smislu, predsjednici Sindikalnih organizacija su upoznati sa mogućnošću organizacije protesta u drugoj polovini juna, o čemu će odluku donijeti Kantonalni odbor ukoliko pregovori oko novog Kolektivnog ugovora i povećanju plaća do tada ne budu ili završili potpisivanjem ili tekli u pozitivnom smjeru.