Informacija – eDnevnik

Poštovani,

Slika fokus.ba

prije svega zahvaljujemo se na Vašem aktu broj: 05-2-10/21 i dostavljenim prijedlozima, a u vezi implementacije i vođenja eDnevnika u srednjim školama na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo Vas da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavilo 1.2.2021. godine svim srednjim školama informaciju broj: 11/06-34-1420-1/21, o produžavanju roka unosa podataka u eDnevnik. Ukoliko se analizom utvrdi da sve škole nisu bile u mogućnosti da unesu tražene podatke, a zbog tehničkih poteškoća, rok za unos istih će se opet produžiti.
Ministarstvo je prepoznalo i cijeni trud i rad koji su nastavnici pokazali u proteklom periodu, kako u realizaciji nastavnog procesa, tako i prilikom intenzivnog unosa podataka u EMIS sistem – modul eDnevnik. Međutim, uvođenje eDnevnika u srednjim školama, u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine, je neophodno radi testiranja svih njegovih funkcionalnosti kako bi zajednički, sa školama, otklanjali eventualne probleme i unaprijedili sistem, a u cilju lakšeg i jednostavnijeg vođenja pedagoške evidencije i dokumentacije u narednom periodu. Od školske 2021/2022. godine planirano je da se u srednjim školama odjeljenska knjiga vodi samo u elektronskom obliku, odnosno da se vodi elektronski dnevnik.
Napominjemo, sam proces implementacije eDnevnika koji se odvija u srednjim školama je veoma kompleksan koji zahtjeva, kao i do sada, zajedničko djelovanje, saradnju i razumijevanje.
Molimo Vas da nam i dalje dostavljate svoje opservacije i prijedloge, a sve u cilju zajedničkog unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Saarjevo.

S poštovanjem,

[drivr id=”1lZd2OzqH55LPMM765N2ci-KWip-_Tu_7” type=”application”]