Saopćenje za javnost 12.11.2020.

Kantonalni odbor SSVOONK-a Kantona Sarajeva želi, povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa vođenjem pregovora za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, istine radi, informisati javnost o svim dosadašnjim aktivnostima Kantonalnog odbora, odnosno neaktivnostima Vlade KS, u vezi sa rješavanjem osnovnog radničkog prava na potpisivanje kolektivnog ugovora.
Sindikat je zadužen za praćenje odredaba Kolektivnog ugovora, te je svoju energiju, u vrijeme kada naši članovi crpe i posljednje atome snage da sačuvaju nastavni proces, usmjerio na vođenje aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja novog kolektivnog ugovora.
Prateći rad Vlade KS i MONKS-a, druge strane u pregovorima, zaključili smo da potpisivanju kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja nisu pridavali nikakav značaj. Na osnovu svih naših dopisa, i to od: 24. 07. 2020; 09. 09. 2020; 13. 10. 2020; 19. 10. 2020; 20. 10. 2020; 26. 10. 2020. i 09. 11. 2020. godine, upućenih prema Vladi KS i MONKS-u, konstatovali smo da nismo dobili NIJEDAN odgovor. Ovim putem pozivamo Vladu KS i MONKS da prezentuju materijalne dokaze, ako mogu, i tako nas demantuju.
Ovakvim ponašanjem Vlada KS i MONKS su pokazali ogromno nepoštovanje prema Sindikatu, jedinom ovlaštenom pregovaraču u ime radnika u srednjem obrazovanju.
Slušajući izjave resornog ministra Anisa Krivića, zapanjeni smo količinom izrečenih neistina, podmetanja i proizvoljnih konstatacija o uspostavi institucionalnog dijaloga, a izdvajamo sljedeće:

 • Ministar je izjavio da su pregovarački timovi Vlade i Sindikata imali službene sastanke. Odgovorno tvrdimo da do sada nije održan NIJEDAN sastanak pregovaračkih timova, te pozivamo Ministra da nam dostavi bilo koji materijalni dokaz (poziv, zapisnik i sl.).
 • U vezi sa podmetanjem laži u smislu da je vodio stalne razgovore, ¨satima i satima¨, sa Predsjednikom sindikata Farukom Bešlićem, informišemo vas da su se desila dva neformalna sastanka, po dva sata, u svrhu konsultacija, kao priprema za vođenje pregovora, što se da provjeriti u evidenciji ulaska u zgradu Vlade KS.
 • Ministar se predstavlja kao predsjednik pregovaračkog tima Vlade KS iako u Odluci (¨Sl. novine Kantona Sarajevo¨, br.35/20) ne piše ko je predsjednik pregovaračkog timaVlade KS, zbog čega je i upućena naša sugestija da se to ispravi. To je dokaz koliko su ozbiljno shvatili proces pregovaranja sa Sindikatom.
 • Ne prihvatamo Ministrovu tvrdnju da nećemo ostati bez kolektivnog ugovora, jer za to nema realnog pokrića niti kredibilitet nakon protraćenih 150 dana otkako smo pokrenuli proces pregovora za potpisivanje kolektivnog ugovora.
 • Tvrdnja Ministra da Sindikat djeluje u predizbornoj kampanji je neodgovorna i vrlo zlonamjerna, te ga podsjećamo na dopise upućene Vladi KS, 24. 07. 2020. godine i 09. 09. 2020. godine (mnogo prije predizborne kampanje), u kojima tražimo da se zaključi Kolektivni ugovor do 30. 09. 2020. godine, u protivnom će Sindikat poduzeti sve sindikalne mjere i akcije u cilju zaštite članstva.
 • Navod Ministra da nema procjenu o potrebnim finansijskim sredstvima, dovoljno govori o nepoznavanju metodologije pregovaranja, nepoštivanju rokova, a prvenstveno o njegovoj vlastitoj (ne)odgovornosti. Ovu tvrdnju zasnivamo na činjenici da je Sindikat imao svoj Prijedlog kolektivnog ugovora, finansijsku procjenu i argumente u rokovima predviđenim Protokolom, te je, što se tiče Sindikata, kolektivni ugovor mogao biti potpisan 01. 10. 2020. godine, što podrazumijeva potpisivanje 45 dana prije Lokalnih izbora. Toliko o našem predizbornom ¨političkom pritisku¨.
 • Najodgovornija osoba za ovu situaciju je Anis Krivić, ministar koji bi trebao uraditi sve da unaprijedi status radnika u obrazovanju, a koji svojim nedjelovanjem ne da nije ništa učinio, već je ugrozio i dostignuta radnička prava.
 • Da je spomenuti Anis Krivić posvetio barem 10% vremena koje je potrošio na promociju svog lika i djela na društvenim mrežama i ostalim medijima, mi bismo već odavno imali potpisan kolektivni ugovor.
 • Kantonalni odbor Sindikata, u ovom vremenu pandemije, nije tražio povećanje plata, već je tražio usklađivanje prava i obaveza sa istim koji se nalaze u kolektivnim ugovorima za oblast osnovnog obrazovanja, policije i kulture, jer su oni u 2020. godini ostvarili određene finansijske pomake. Napominjemo da naši zahtjevi datiraju još od decembra 2019. godine.
  U cilju zaštite naših članova, spremni smo, u svako doba dana i noći, pregovarati da postignemo sporazum u okviru općeg društvenog interesa.

[drivr id=”1lDx0nJbr65RS0LNr-fgU3DV0bMv1ddFH” type=”application”]