Seminar “Primjena zakonskih i podzakonskih akata u funkciji zaštite radnika”, Neum 2019.

Od 24.08.2019.  do 27.08.2019. godine u hotelu “Adria” u Neumu je Kantonalni odbor  Sarajevo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture BiH organizova edukacijski seminar isključivo za sve predsjednike/ce sindikalnih organizacija i članove Kantonalnog, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti Sindikata. Seminar je predviđena Godišnjim programom rada Sindikata za 2019.godinu.

Glava tema seminara je: „PRIMJENA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA U FUNKCIJI ZAŠTITE RADNIKA“

Seminar se realizovao iz namjenskih sredstava Sindikata koje su predviđene za edukaciju.

Kroz seminar su realizirane sljedeće teme:

  1. Datum 24.08.2019. godine, predavanje na temu “Prijedlog pravilnika o inkluziji”. Predavač Jasna Durgut, pedagog;
  2. Datum 25.08.2019. godine, predavanje na temu “Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanova, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo”. Predavač Admir Šuvalić, predsjednik Skupštine SSVOONKBiH;
  3. Datum 25.08.2019. godine, predavanje na temu “Komparacija Zakona o štrajku i novog prijedloga i Stav sindikata”. Predavač Adis Kećo, pravnik;
  4. Datum 25.09.2019. godine, predavanje na temu “Varijante organizovanja SSVOONKBIH-a u kontekstu primjene propisa iz oblasti finansija”, predavač dr. Admir Terzić, predsjednik SSVOONKBIH-a;
  5. Datum 26.08.2019. godine, predavanje na teme “Organizaciono jačanje sindikata” i “Metode rada sindikata”.
    Predavač Faruk Bešlić, predsjednik SSVOONKBiH, kantonalnog odbora Kantona Sarajevo;
  6. Datum 26.08.2019. godine, predavanje na temu “Uloga inspekcije u provođenju Zakona iz obrazovanja i podzakonskih akata”. Predavač Amra Čomor, prosvjetna inspektorica;
  7. 27.08.2019. godine. Dodjela posebnog priznanja (Zahvalnice) za predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića za sveukupan doprinos uspostavi kvalitetnog socijalnog dijaloga između sindikata i vlasti Kantona Sarajevo, kao i razgovor sa predstavnicima sindikata o aktualnim problemima sa kojima se susreću radnici iz obrazovanja i kulture u Kantonu Sarajevo.

Slike sa seminara na ovom linku.