Poziv na izbornu, izvještajnu i svečanu Skupštinu Kantonalne konferencije – 26.03.2018. godine

Na osnovu člana 29. Statuta Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja , odgoja, nauke i kulture BiH i Odluke Kantonalnog odbora sa 27. sjednice koja je održana 23.02.2018.godine, sazivam Izbornu, izvještajnu i svečanu Skupštinu Kantonalne Konferencije za ponedjeljak 26. 03. 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama hotela „HOLLYWOOD“ ulica Dr. Mustafe Pintola 23 Ilidža -Sarajevo

Pozivam Vas da Izbornoj, izvještajnoj i svečanoj Skupštini prisustvujete.