Odgovor Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak, broj: 02-04-3691-2/22 od 10.02.2022. godine, kojim se prihvata inicijativa Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine. broj: 05-2-9/22 od 26.01.2022. godine, dostavljena Vladi Kantona Sarajevo, za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Navedeni zaključak Vam dostavljamo u prilogu akta.