Odluka o organizovanju i održavanju protesta

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se: mjesto, dan i vrijeme održavanja protestnog skupa, razlozi održavanja protestnog skupa, zahtjevi radnika, prava i obaveze organizatora i suorganizatora protestnog skupa.
Član 2.
Protestni skup će se realizirati ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, u ulici Reisa Džemaludina Čauševića u Sarajevu, u utorak, 30.11.2021. godine, u terminu 10:00-11 :00 sati.
Član 3.
Protestni skup se orgamzira i održava s ciljem iskazivanja općeg nezadovoljstva odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema radnicima koji platu primaju iz budžeta Kantona Sarajevo zbog nepoštivanja zakonskih procedura, neutvrđivanja visine i nepotpisivanja Sporazuma o osnovici za obračun plaća u 2022. godini u visini od 400 KM.
Član 4.
Na protestnom skupu će radnici koje zastupa SSVOONK BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i još pet sindikata (SSOOIO FBiH – KO KS, SSDSiNuODSSViJU u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije KS, Sindikat UNSA i SSDSiN KS) od Vlade Kantona Sarajevo zahtijevati da se radnicima vrati dostojanstvo kroz: poštivanje zakonskih procedura, utvrđivanje visine osnovice za obračun plate u visini od 400 KM i potpisivanje Sporazuma o osnovici za obračun plata u 2022. godini.
Član 5.
Odgovorno lice za organizaciju i održavanje protestnog skupa ispred SSVOONK BiH – Kantonaini odbor Kantona Sarajevo je Faruk Bešlić.
Član 6.
Predsjednik Kantonalnog odbora je obavezan da:

  1. sačini spisak od 20 članova organa SSVOONK BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo – učesnika protestnog skupa koji je internog karaktera, koji je sastavni dio ove Odluke (Protesti – obrazac l),
  2. odredi 2 redara za osiguranje protestnog skupa,
  3. u saradnji s predsjednicima SSOOIO FBiH – KO KS, SSDSiNuODSSViJU u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije KS, Sindikat UNSA i SSDSiN KS, koji učestvuju u organizaciji i održavanju protestnog skupa, koordinira sve aktivnosti kako bi se protestni skup organizirao i održao u skladu sa zakonom,
  4. pripremi transparente s adekvatnim natpisima koji ne smiju sadržavati uvredljive tekstove,
  5. dredi lica koja će nositi transparente,
  6. i poduzme druge aktivnosti kako bi ova Odluka bila kvalitetno realizirana.

Član 7.
Daje se ovlaštenje predsjedniku Kantonalnog odbora SSVOONK BiH -Kantona Sarajevo da donese i druge odluke o onome što eventualno nije definisano ovom Odlukom uključujući i odluku o eventualnoj promjeni mjesta, dana i vremena održavanja protestnog skupa, u slučaju da nadležni organi ne budu odobrili protestni skup kako je to definisano ovom Odlukom ili ukoliko budu postojale objektivne okolnosti koje onemogućavaju potpunu realizaciju ove Odluke, a sve kako bi ista bila kvalitetno realizirana.
Član 8.
Zadužuju se članovi Kantonalnog odbora, sindikalni predsjednici i članovi sindikalnih odbora u sindikalnim organizacijama da, u skladu sa Statutom SSVOONK BiH i zakonom, poduzme sve neophodne aktivnosti za kvalitetno provođenje ove Odluke.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a prestaje da važi 01.12.2021. godine.