Informacija sa pregovora koji su vođeni sa Vladom Kantona Sarajevo 09.11.2021. godine

Na osnovu zahtijeva za otvaranje pregovora oko utvrđivanje osnovice za obračun plata u 2022. godine, koji je Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo uputila 21.10.2021. godine, održan je sastanak-pregovor u trajanju od 1 sat kojem su prisustvovali svi predsjednici granskih sindikata kao i premijer i resorni ministri.
Sastanak ispred Vlade Kantona Sarajevo vodio je premijer Edin Forto, a ispred Koordinacije Faruk Bešlić.
Predstavnici Sindikata iznijeli su jasan stav da u narednom budžetu Kantona Sarajevo mora biti povećanje plaća u 2021. godini. Sindikati su iznijeli stav da plaća mora biti povećana na osnovici od 400,00 KM ili 26 % u odnosu na 2021. godinu. Sindikati su Vladi Kantona Sarajevo iznijeli sve elemente zbog čega bi se plaća morala povećati u 2022. godini ( inflacija, troškovi života, da nismo imali povećanje u 2020 i 2021. godini, otežane uslove rada u panderniji itd). Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo saslušali su naše obrazloženje i ponovili staru priču i to: da u budžetu nedostaje novca, da imaju veće prioritete od povećanje plaća i da im to nije politički interes, kao i da se boje negativnog efekta Izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli poreza od indirektnih poreza i pretpostavljaju da Kanton Sarajevo mogao biti zakinut za 100 miliona KM. Na osnovu toga nisu predvidjeli povećanje plaća u 2022. godini niti za 1 KM. Ovakav pristup Vlade od članova sindikata traži punu mobilizaciju, organizovanost i aktivno učešće svih članova u provođenju mjera i akcija sindikata koje smo najavili i na navedenom sastanku.
Od Vlade smo tražili da se u roku od sedam dana izjasni o slijedećem:

  1. Da Koordinaciji sindikata dostavi svoj stav o zahtijevu sindikata da se osnovica za obračun plaća utvrdi u iznosu od 400,00 KM.
  2. Da nam Vlada Kantona Sarajevo jasno dostavi dopis ili drugi akt u kojim će jasno naglasiti da u 2022. godini nisu predviđena novčana sredstva za usklađivanje plaća.
  3. Da Vlada dostavi dopis i jasno se izjasni zbog čegaje prekršila obaveze iz Kolektivnih ugovora o obaveznim pregovorima o osnovici za obračun plaće, prije usvanja Nacrta budžeta Kantona Sarajevo na Vladi Kantona Sarajevo i time je povrijedila propisanu proceduru.

Dok pišem ovu informaciju od Vlade Kantona trebali smo dobi i odgovor na naša postavljena pitanja. Međutim, to se nije desilo.
Skupština Kantona Sarajevo zakazala je zasjedanje 30.11. 2021. godine gdje će biti i tačka usvajenje Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
Koordinacija sindikata kao reakciju na zakazivanje Skupštine Kantona Sarajevo sa usvajanjem Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo kao oblik iskazivanja protesta zakazala je press konferenciju sa temom” Utvrđen nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu je uvertira za generalni štrajk radnika u Kantonu Sarajevo.”
Poslije ove press konferencije slijede i druge mjere sindikalne cije, u dogovoru sa članstvom i organima sindikata.

Informacija o pregovorima od 09.11.2021.g