Pravila za provođenje izbora na svim nivoima organizovanja SSVOONK BiH

Pravilima za provođenje izbora na svim nivoima organizovanja Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuje se procedura provođenja izbora na svim nivoima organizovanja Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem tekst: Sindikat), kao i opšti i posebni kriteriji za kandidovanje i izbor članova i predsjednika organa svih nivoa organizovanja Sindikata.

Izbori u Sindikatu se provode u skladu sa Statutom Sindikata, ovim Pravilima, Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne odnosno Kantonalne organizacije u zavisnosti od toga na kojem nivou organizovanja Sindikata se provode izbori.

Izbori mogu biti redovni i vanredni. Redovni izbori se provode svake četiri godine, koliko traje mandat članovima i predsjednicima organa svih nivoa organizovanja Sindikata.

Vanredni izbori se provode tokom mandatnog perioda u slučaju da je dužnost izabranog člana odnosno predsjednika organa bilo kojeg nivoa organizovanja Sindikata prestala iz određenog razloga.

Izbori u Sindikatu ne smiju biti formalnost i ne smiju se svesti samo  na  personalne  promjene  već stvaralački čin opredjeljenosti, spremnosti i odlučnosti za produžetak kontinuiteta daljeg rasta, jačanja kao i još  efikasnijeg djelovanja ukupne sindikalne organizacije.

Od  izuzetne  važnosti je i potreba  mobiliziranja  cjelokupnog članstva, odnosno potreba da članstvo u najvećem  mogućem  broju uzme učešća u izborima kako bi se na  demokratski način došlo do izbora najkavalitetnijih kadrova za predsjednike i članove organa na svim nivoima organizovanja Sinidkata.

Bez izbora kvalitetnih kadrova za funkcije predsjednika sindikalnih organizacija, kantonalnih organizacija i centralnih organa Sindikata nije moguće očekivati stručan i uspješan sindikalni rad.

Izbori su prilika da se istaknu i sva pozitivna iskustva u dosadašnjem radu, ali i ukaže na propuste i još uvijek prisutne slabosti u radu i djelovanju Sindikata s ciljem kreiranja kvalitetnih programskih ciljeva za naredni četvorogodišnji period.

Izbori  su  također i prilika da se preciziraju naredne sindikalne aktivnosti, kako one trenutno aktuelne, tako i one strateški dugoročne kao i obaveze organa i svakog člana pojedinačno na svim nivoima sindikalnog organizovanja.