Zahtjev za otvaranje pregovora u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora u djelatnosti srednjeg obrazovanja

Poštovani,

na osnovu Poglavlja XVI Zakona o radu (“Sl. novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18) i Članova 172, 173. i 174. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 12/18) pokrećemo postupak za kolektivno pregovaranje i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Članom 172. Kolektivnog ugovora predvideno je da postupak pregovoranja može pokrenuti svaka ugovorena strana potpisnika ugovora. Članom 188, stav 2, predviđeno je da postupak zaključivanja ovog ugovora počet će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je trenutno važeći ugovor potpisan. Sindikat je očekivao od vas da 01. jula 2020. pokrenete inicijativu za otvaranje novih pregovora, jer u vašoj evidenciji postoji registar zaključenih kolektivnih ugovora sa rokovima važenja. Međutim, evo prošle su tri sedmice, a vi niste uopće reagirali. U skladu sa navedenim propisima, Sindikat pokreće inicijativu za vođenje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog ugovora. Trenutno važeći kolektivni ugovor ističe 30. septembra 2020. godine. Od vas tražimo da pisanim putem odgovorite na našu inicijativu i da na Vladi Kantona Sarajevo odredite predsjednika i pregovarački tim Vlade KS (ukupno 5 članova). Uz ovu inicijativu dostavljamo vam protokol za vođenje pregovora, koje vi trebate razmotriti i donijeti odluku ili neki drugi akt kojim ćete prihvatiti protokol, a koji će potpisati predsjednici pregovaračkih timova. Bitno je naglasiti da nemamo puno vremena za pregovarački proces, jer bismo mi željeli potpisati novi kolektivni ugovor prije početka nove školske godine. Time bismo stvorili sve pravne preduvjete za osiguranje radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja naših radnika. U slučaju da se to ne desi, Sindikat će poduzeti sve mjere sindikalne borbe za ostvarivanje svojih ciljeva. U realizaciji sindikalnih mjera i akcija mogao bi doći u pitanje redovan početak nove školske godine. Vjerujemo da su svi zainteresirani u ovom procesu opredijeljeni da školska godina počne u najboljem redu.
U skladu sa ZOR-om, molimo vas da uvažite činjenicu da će Sindikat voditi pregovore samo sa premijerom i članovima Vlade Kantona Sarajevo.
Sindikat neće dopustiti da radnici u srednjem obrazovanju budu bez zaključenog kolektivnog ugovora.

S poštovanjem,
Faruk Bešlić, prof.

[drivr id=”1TENrpxC04Wvf2oQ6v1N6UOPaH4N6szro” type=”application”]

[drivr id=”10SdvUKHmBwEprbEdDZSeZSN5kEnsbxX7” type=”application”]