Odluka o odgađanje štrajka za period kada se steknu zakonski uslovi

Na prethodnom održanom sastanku Kantaonalnog odbor, donijeli smo Odluku o organizaciji sindikalne mjere Štrajk u rednjim školama Kantona Sarajevo za srijedu 05.02.2020.godine.   Od tada je prošlo  sedam dana, a okolnosti zbog kojih smo odgodili Štrajk nisu se promijenile.

Neime radi se o slijedećim činjenicama:

  1. Zakon o Štrajku odredio je da se u Štrajk ne može ući dok se ne završi proces mirenja.

Proces mirenja nije završen, jer se Vlada Kantona Sarajevo nije očitovala na prijedlog Mirovnog vijeća. Vlada Kantona  Sarajevo mora da usvoji ili odbije prijedlog Mirovnog vijeća. Ova Vlada Kantona Sarajevo na sve moguće načine radi na opstrukciji u primjeni odredaba  Zakona o štrajku da bi dobila na vremenu, kako bi Štrajk odgodila dok oni obnašaju funkciju Vlade Kantona Sarajevo i kako bi „vruć krompir“ prebacila novoj Vladi Kantona Sarajevo na rješavanje.

Pošto se nisu stekli zakonski uslovi o provođenju sindikalne mjere Štrajka, Kantonalni odbor dao je pismenu saglasnost predsjedniku na prijedlog, te predlažem da se proglasi  Odluka o odgađanje štrajka za period kada se steknu zakonski uslovi.

Predsjednik,

Faruk Bešlić