Odluka o odlaganju štrajka

Na 18. sastanku Kantonalnog odbora, koji je održan 27.01.2020. godine, donesena je odluka da se provedba Odluke o štrajku odlaže do 05.02.2020. godine.

Kantonalni odbor, cijeneći ukupnu situaciju u Kantonu, a imajući u vidu da je Mirovno vijeće podržalo zahtjeve sindikata. Mirovno vijeće svoju odluku je uputilo Vladi Kantona Sarajevo na dalje izjašnjavanje. Očekujemo odgovor Vlade Kantona Sarajevo na prijedlog Mirovnog vijeća. U slučaju da Vlada Kantona Sarajevo prihvati prijedloge Mirovnog vijeća, tada ćemo potpisati izmjene i dopune Kolektivnog ugovora i time će se ispuniti naši zahtjevi vezani za odluku o štrajku, tako da štrajk ne bi imao opravdanja. U slučaju da Vlada Kantona Sarajevo ne prihvati prijedlog Mirovnog vijeća, tada ćemo prići u punom kapacitetu organizaciji štrajka, a time i prekinuti odvijanje redovne nastave u kantonu Sarajevo za 20000 učenika.