Štrajk upozorenja – solidarnosti 11. septembar 2019.godine

Na osnovu člana 2. Zakona o štrajku („Sl.novine FBiH“ broj 14/00), člana 101. Statuta Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem tekstu SSVOONK BiH) i  Pravila o štrajku SSVOONK BiH, kao i Odluke Upravnog odbora SSVOONKBIH,  SSVOONKBiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo , na telefonskoj sjednici održanoj 09.09.2019. godine,  d o n o s i O D L U K U o provođenju Štrajka upozorenja-solidarnosti.

  1. Štrajk upozorenja- solidarnosti organizovat će se u svim sindikalnim organizacijama Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH na području Kantona Sarajevo u skladu sa Odlukom Upravnog odbora SSVOONK-a BiH   br: 05-2-411-7/19  od  09. septembra 2019.godine.
  2. Štrajk upozorenja-solidarnosti će biti organizovan   u srijedu, 11. septembra 2019. godine, u periodu od 10:30 do 11:00 sati.
  3. Razlozi za organizovanje Štrajka upozorenja su: Solidarnost i podrška kolegama sa područja Unsko-sanskog kantona.

Odluka SSVOONKBiH u prilogu.

[drivr id=”14ekgrZkDDxiUHM_RFn7CBPaPKOm3LAWH” type=”application”]

Odluka SSVOONKBiH Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo u prilogu.

[drivr id=”1QwCBmmnL7au-L3kYT3DCSiFhvR7N252w” type=”application”]