Dopis upućen Vladi Kantona Sarajevo- pregovori

Poštovani!
Tražimo od Vas očitovanje na naš dopis kojim smo napravili prigovor na sastav Tima za pregovore Vlade Kantona Sarajevo. Dopis smo uputili 09. 9. 2020. na Vašu adresu putem Protokola Kantona Sarajevo (dopis u prilogu), a od tog dostavljenog dopisa prošlo je 33 dana. Ignorisanjem našeg dopisa upućenog Vama prekršili ste odredbe člana 139. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Neočitovanjem po dopisu jasno ste nam poslali poruku da ne želite socijalni dijalog u vezi sa otvaranjem pregovora oko zaključenja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Napominjem daja rok važenja našeg Kolektivnog ugovora istekao 30.9.2020. godine. Kolektivnim ugovorom predviđen je i period od tri mjeseca na koji se on u punom kapacitetu primjenjuje. Nama je neshvatljivo da Vlada Kantona Sarajevo ne želi otvoriti pregovore, a prošlo je više od 73 dana od pokrenute Inicijative. Vašom šutnjom, dok istovremeno pregovarate sa drugim predstavnicima Sindikata, a sa nekima ste i potpisali kolektivni ugovor (osnovno obrazovanje), jasno ste nam stavili do znanja da je u praksi primjena diskriminacije, i to na one podobne i na one nepodobne. Ovakvim postupkom prema našem Sindikatu šaljete kristalno jasnu poruku da i dalje želite kršiti odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.
Podsjećamo Vas da smo u već navedenom dopisu naveli stav da ćemo, u slučaju da ne potpišemo kolektivni ugovor do datuma isteka istog, poduzeti sve mjere sindikalne akcije u cilju zaštite naših članova.
Molimo Vas na hitno očitovanje i hitnu reakciju kako biste spriječili poduzimanje sindikalnih akcija.