Preispitivanje Odluke Vlade Kantona Sarajevo o planu upisa i I razred

U prilogi je Akt koji je uputićen Vladi i Ministarstvu, a tiču se kršenja procedura u donošenja Odluke o upisu i I razred srednjih škola. Iz dopisa jasno je vidljivo da su prekršene procedure i zaobiđen Sindikat. Mi nećemo dozvoliti da se Sindikat stavi na marginu kada se odlučuje o Sindikalnim pitanjima. Navedenim aktom tražili smo da se stavi van snage Odluka o planu upisa za 2020/21. Ovaj akt dostavljen je i medijima, ako su zaintere4sovani za ovu problematiku mogu nas kontaktirati kako bi istinito upoznali javnost.

 

Poštovani,

uvažavajući Vas i funkciju koju obavljate tražimo od Vas da obustavite primjenu Odluke o upisu u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/21 koju ste prema našim informacijama usvojili na sjednici Vlade Kantona Sarajevo 11.06.2020. godine do potpuno provođenja zakonske procedure.
Naime, radi se o slijedećem:
Prijedlog Ministarstva za Plan upisa nije prošao propisanu proceduru predviđene zakonskim propisima regulisanim u Zakonu o radu, Zakonu o srednjem obrazovanju ( član 178. stav 5.); Zakon o vijeću zaposlenika ( članovi 21.; 22. tačka 5.;23. tačka 7.; 27. i 31.), Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (član 149).
Sindikat je poslao dopis Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade 07.05.2020. godine da otvorimo pregovore o potpisivanju Sporazuma o broju učenika u odjeljenju. Naš prijedlog je bio da uzimajući sve aspekte rada u škole da bi ove godine trebali da u odjeljenju imamo 22. učenika. O našem prijedlogu Ministarstvo je odgovorilo da oni stoje na stanovištu da broj učenika u odjeljenju treba da bude 24 učenika.
Odgovor koji smo dobili niti jednim argumentom nije pobio zahtjeve Sindikata.
Sindikat neće pristati na očitu diskriminaciju koju provodi Ministarstvo prema radnicima i ustanovama srednjeg obrazovanja.
U osnovnom obrazovanju propisano je da broj učenika u razredu bude 22, a nama se nudi 24 učenika u razredu. Pitam predlagač e razmišljaju li o tome gdje je teže raditi. Mi smatramo da je teže raditi sa adolescentima, jer su sve analize pokazale da najviše imamo odgojnih problema u srednjeg obrazovanju.
Nastavna norma u osnovnom obrazovanju manja je za 1 čas i to je pokazatelj odnosa prema srednjem obrazovanju.
U proteklom periodu povećane su plaće u osnovnom obrazovanju za određene kategorije radnika, a u srednjem nisu i tuje povučeno oko 2 miliona KM za osnovno obrazovanje
Broj učenika u razredu koji mi tražimo jeste 22 učenika. Ovim smanjenjem broja učenika povećati će se plan upisa za 15 odjeljenja, ali i matematički će se povećati broj zaposlenih za 22 radnika. Međutim do stvarnog zaposlenja neće doći jer smo u obavezi izvršiti preraspodjelu nastavnika na nastavne časove. Bolje je nastavnicima kod koji nedostaje 2 časa
rasporediti na stvarne časova, a ne na ostale poslove. U Ministarstvu nisu vodili računa da je u nekoliko škola u toku transformacija tj. prelazak jednog broja odjeljenja sa IV stepena na III stepen obrazovanja i svi oni koji su bili predviđeni za IV stepen ostali su bez radnih zadataka. Na prijedlog Sindikata bilo je potrebno pozitivno odgovoriti.
Do sada smo uvijek potpisivali Sporazum o broju učenika u razredu, ali sa novim kadrovskim izmjenama u sektoru za srednje obrazovanja i dolaskom nove osobe na čelo ovog sektora to je ove godine izostalo. Imamo utisak da se u ovom sektoru provodi antiradnička i antisindikalne politika. Sindikat to neće dozvoliti. Sindikat je otvoren za dijalog i dogovor i da se svi problemi na toj osnovi razriješavaju.
U DOSADAŠNJOJ PRAKSI Sindikat nije nikada izašao iz okvira i zakona. Sindikat nije tražio da utiće na rspored struka i zanimanja jer to je pitanje društva, ali pitanja norme koja se odnosi na broj učenika u razredu to je polje djelovanja Sindikata i postizanje dogovora sa poslodavcem, a po kolektivnom ugovoru poslodavac je Vlada Kantona Sarajeva. Sindikatu je važno pitanje broja učenika u razredu iz prostog razloga jer veći broj učenika otežava rad nastavnika, dok manji broj učenika u razredu olakšava rad nastavnika.
Ako analiziramo upisnu politiku možemo vidjeti da će u Srednjobosanskom kantonu biti 20, Zeničko-doboj skom kantonu 21, u Hercegovačko-neretvansko kantonu 20, u Kantonu Goražde 24.
Ako uporedimo snagu budžeta tih kantona onda možemo vidjeti da se naš Kanton prema srednjem obrazovanju odnosi maćehinski. Primjetili smo da se u sektoru državne uprave zapošljavaju novi radnici i tu se ne pravi problem
Sindikat upozorava Vladu i Ministarstvo da ozbiljno shvate naše prijedloge i argumente i da preispitaju donesenu Odluku, u protivnom nemojte se iznenaditi da ćemo iskoristiti sva sredstva sindikalne akcije kako bi ostvarili cilj tj da se Odluka donese u skladu sa procedurama i da se broj učenika utvrdi u razredu prema prijedlogu Sindikata.

S poštovanjem,