Monthly Archive: December 2018

Sretna Nova 2019. godina

Svim članicama i članovima sindikata, njihovim porodicama, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine, želimo srećnu, berićetnu i uspješnu Novu 2019. godinu, kao na poslovnom tako i na privatnom planu.     Predsjednik Faruk...

Čestitka za katolički Božić – 2018. godine

Svim članovima sindikata, njihovim porodicama, kolegama, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine katoličke vjeoispovijesti, želimo Čestit Božić i sretnu Novu 2019. godinu. Predsjednik, Faruk Bešlić

Razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u hitnom postupku

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice n/r Amela Dautbegović, ministrica Ministarstvo kulture i sporta n/r Mirvad Kurić, ministar Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade n/r Elvir Kazazović, ministar Ministarstvo unutrašnjih poslova...