Sastanak Koordinacije predsjednika Sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo za oblast kulture

U srijedu, 2. juna 2022. godine, održan je sastanak Koordinacije predsjednika Sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo za oblast kulture. Zaključeno je da se treba djelovati u cilju izrade Zakona o kulturi Kantona Sarajevo te zaštiti ustanova kulture od utjecaja politike. Neophodno je obezbijediti autonomiju u radu institucija kulturte posebno u odnosu na birokratske prepreke koje otežavaju rad istih. Također je zaključeno da je nužno uskladiti uslove rada u institucijama kulture sa EU standardima, omoguciti fluidnost propisa radi dinamičnosti same oblasti, obezbjediti da nazivi radnih mjesta budu usklađeni sa specifičnostima zvanja u kulturi, te uskladiti uredbe vlade KS sa Kolektivnim ugovorom za oblast kulture u Kantonu Sarajevo.