Konstituirajuća sjednica novog saziva Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo

U četvrtak, 19. maja 2022. godine, održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH Kantona Sarajevo. Novi saziv Knatonalnog odbora za mandatni period 2022. – 2026. koji je izabran na Kantonalnoj konferenciji održanoj 31. marta čine Admir Šuvalić kao predsjednik, te članovi Džemaludin Poturović, Amer Sofradžija, Sadat Kovačević, Adnan Džindo, Amela Bedaković, Azra Jeleč Bečić, Mensur Bektić, Senada Krupalija, Aida Sulejmanagić, Lamija Hrbat, Jasmina Pljakić, Samir Durmišević, Manela Sinanović i Zahid Lihovac. Novom sazivu Kantonalnog odbora želimo uspjeh u radu i borbi za radnička prava, bolji položaj i društveni status uposlenika u djelatnostima srednjeg obrazovaja, kulture i visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.