Netransparentno zapošljavanje u Institutu

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo ovim Saopštenjem istiću slijedeće:

 1. Podržavali smo i podržavamo nastojanje Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da se uspostavi rad i funkcionisanje Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.
 2. Od organa vlasti smo očekivali da će sve aktivnosti na uspostavi rada i funkcionisanja Instituta provesti transparentno i putem javnog konkursa, ali praksa koja se provodi unazad 20-ak dana ukazuje na suprotno tome. Veći dio radnika se u Institut zapošljava potpuno netransparentno, po telefonskom pozivu, na lični zahtjev ili zahtjev ministrice ili direktorice, bez bilo kakvih kriterija. Ovo se dešava internim razgovorima sa nekim centrima odlučivanja koji nemaju uporište u zakonima. Na ovakav način zapošljavanja Institut će krenuti da radi kao isturena organizacija političkih partija koji imaju većinu u Kantonu Sarajevo. Ne može nas niko ubijediti da ovo nije partijsko zapošljavanje, koje se bez ikakvih kriterija putem resornog ministarstva i direktora Instituta realizuju u praksi.
 3. Sindikat su očekivali da će način zapošljavanja biti transparetan i da će se raelizovati na osnovu javnog konkura. Očekivali smo da će se na osnovu javnog poziva odabrati kandidati sa najboljim referencama. Očekivali smo da će se zaposliti mladi i perspektivni kadrovi sa akademskim titulama i najmanje 10 godina rada u školama i kadrovi koji su se istakli u realizaciji programa naučno-istraživačkog karaktera i koji su vezani za obrazovanje, nastavnici koji imaju objavljene stručne radove, autori udžbenika i dr. Međutim, praksa nas je demantovala, jer smo konstatovali da se primaju isluženi direktori koji su podobni resornom ministarstvu. Netransparentnost zapošljavanja u Institut vidi se i po činjenici da su se nekim od zaposlenih ugovori o radu nosili na kućnu adresu. Neki kadrovi koji su zaposleni, bili su direktori i imaju tri godine za ostvarivanje penzije, pa se pitamo šta ti kadrovi trebaju da daju Institutu ili zašto da se ulaže u njihovu dalju edukaciju.
 4. Ministrica je, da bi umirila javnost i prosvjetne radnike, najavila popunjavanje jednog broja radnih mjesta putem javnog konkursa svjesna da je od izuzetka u Uredbi Vlade napravila pravilo i evidentno prekršila principe javnosti i transparentnosti pri zapošljavnanju u javni sektor.
 5. Sindikati su očekivali i očekuju od Instituta da to bude ustanova koja će raditi naučna i stručna istraživanja iz domena odgoja i obrazovanja, da će to biti ustanova koja će pružati stručnu i pedagoško-didaktičku pomoć nastavnicima, koja će biti podrška nastavnicima u davanju instrukcija, biti savjetodavnog karaktera i ustanova koja će imati i nadzornu funkciju i gdje će po potrebi kontrolisati rad nastavnika. Međutim izgleda da od toga nema ništa.
 6. U javnosti je od strane ministrice plasirana konstatacija da su u Institut zaposleni istaknuti prosvjetni radnici, najbolji u svojoj profesiji itd. Pozivamo ministricu da objasni ko je i kada napravio listu istaknutih, najboljih nastavnika i na osnovu kojih je kriterija izvršeno to proglašenje i gdje se to može pronaći na sajtu Ministarstva.
 7. Postavljamo pitanja u vezi sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja:
  a) Ko je usvojio i utvrdio Opis radnih mjesta i iz koje su države to prepisali?
  b) U skladu sa odredbama Zakona o pristupu informacijama da nam se dostavi usvojeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i da nam se dostavi Odluka o sastavu i imenima Komisije za izradu tog Pravilnika, kao i u kojim su ustanovama radnici Instituta bili zaposleni kao i akademska zvanja i završeni fakulteti?
  c) U skladu sa odredbama Zakona o pristupu informacijama da nam se dostavi Pravilnik o rad Instituta i koji je organ usvojio navedeni Pravilnik. Molimo da nam se dostavi Odluka o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o radu. Isto tako tražimo da nam se dostave imena Komisije sa podacima o njihovim stručnim i akademskim zvanjima.
  d) U skladu sa odredbama Zakona o pristupu informacijama da nam se dostavi Pravilnik o plaćama Instituta i koji je organ usvojio navedeni Pravilnik. Molimo da nam se dostavi Odluka o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o plaćama Instituta. Isto tako, tražimo da nam se dostave imena Komisije sa navedenim podacima iz kojih ustanova su bili i njihova zvanja i školska sprema. Na osnovu pouzdanih informacija, zaposleni kadrovi u Institutu imaju za 500,00 do 600,00 KM veće plate u odnosu na na nastavnike zaposlene u obrazovnim ustanovama.
  Sindikati još jednom moraju skrenuti pažnju javnosti i odgovoriti svima na pitanje Zašto Sindikati kritikuju i traže odgovore po pitanju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Sve navedeno može negativno ili pozitivno djelovati na profesionalni i stručni položaj prosvjetnih radnika. Nas interesuje sve što se dešava u djelatnosti u kojoj radimo. Mi imamo svoje stavove i poglede na odgojno-obrazovni rad jer to nije isključivo u nadležnosti 5-6 radnika zaposlenih u Ministarstvu. 6.000 nastavnika interesuje u kojem će ambijentu raditi sa 60.000 učenika. Mi smatramo da je to naša društvena zadaća i da budemo poštovani partneri u funkcionisanje odgojno-obrazovnog rada u Kantonu Sarajevo.
  Pozivamo sve odgovorne, a posebno Vladu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Institut i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo da učine sve iz svoje nadležnosti da se odmah zaustavi netransparentno zapošljavanje, da se ponište rješenja i ugovori o radu dok se ne provede postupak javnog konkursa ili javnog poziva i na taj način dokažu da su demokrati i da poštuju provođenje postulata vladavine prava.