Redovna izborna, izvještajna i svečana skupština Kantonalne organizacije Kantona Sarajevo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-a

Danas 31.03.2022. godine sa početkom u 11. sati u hotelu Hollywood na Ilidži je održana redovna izborna, izvještajna i svečana skupština Kantonalne organizacije Kantona Sarajevo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-a.Tom priliko su na sjednici podjeljene plakete i zahvalnice za doprinosu u readu Sindikata istaknutim članovima Kantonalnog odbora i sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo.Nakon svečanog dijela sjednice, pristupilo se izvještajnom dijelu sjednice gdje su usvojeni sljedeći dokumenti:Usvajanje Prijedloga Izvještaja o radu za 2021. godinu.Usvajanje Prijedloga Izvještaja Nadzornog odbora za 2021. godinuUsvajanje Prijedloga Finansijskog izvještaja za 2021. godinu.Usvajanje Prijedloga Program rada za 2022. godinu.Usvajanje Prijedloga rada Nadzornog odbora za 2022. godinu.Usvajanje Prijedlog Finansijskog plana za 2022. godinu. Po završetku izvještajnog dijela sjednice izvršeno je glasanje za novi saziv Kantonalnog odbora. Ovom prilikom je Admir Šuvalić jednoglasno izabran za novog predsjednika Kantonalnog obora Kantona Sarajevo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke u kulture BiH-a, kao i 14 članova navedenog organa. Koristimo priliku i čestitamo novoizabranom rukovodstvu SSVOONKBiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.