Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Ovim pravilnikom se uređuju:
a) uslovi i izuzeci kod zbrinjavanja radnika u ustanovama osnovnog odgoja iobrazovanja (redovne osnovne škole, paralelne osnovne škole i centri/zavodi za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama u razvoju) i ustanovama srednjeg obrazovanja (gimnazije, srednja škola za stručno obrazovanje i obuku koja se registrira kao: srednja umjetnička škola, srednja tehnička škola i srednja stručna škola, srednja vjerska škola i srednja škola za učenike sa teškoćama u razvoju) kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ustanova);
b) kriteriji za bodovanje;
c) rang-liste i prednost na rang-listan1a;
d) formiranje i rad komisija u ustanovama;
e) donošenje odluka i dostavljanje podataka;
f) formiranje i rad komisije za zbrinjavanje radnika ustanove za čijim je radom potpuno ili djelimično prestala potreba u ustanovi (u daljem tekstu: Komisija ustanove);
g) rješenja o raspoređivanju radnika;
h) postupak popune upražnjenih radnih mjesta;
i) prijedlozi Komisije Ministarstva za zbrinjavanje radnika ustanova za čijim je radom potpuno ili djelimično prestala potreba;
j) otkaz ugovora o radu;
k) zbrinjavanja radnika prilikom odvajanja/formiranja novih ili područnih ustanova;
l) obaveze poslodavca i
m) izuzeci kod zbrinjavanja radnika.