Pozivanje predsjednika -ce Sindiklane organizacije na sjednice Školskog odbora

Na osnovu usmenih i pisanih informacija koje su dostavljene u Sindikat od strane predsjednika Sindikalnih organizacija uočeno je da se u pojedinim školama na poštuju odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo i to član 14 7. stav 1. (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/21 ), kojim je jasno i nedvosmislena nevedeno da se na sjednice Školskog odbora poziva predsjednik Sindikalne organizacije.
U skladu sa demokratizacijom odlučivanja i rada, sjednice Školskog odbora moraju biti javne i da svaki radnik ima pravo da prisustvuje zasjedanju tog organa, ako se na vrij eme obrati predsjedniku Školskog odbora. U Kolektivnon ugovoru naročito smo istakli da se na sjednice obavezno pozivaju predjednici Sindikalne organizacije škole. Poslovnikom o radu Školskog odbora regulisan je rad tog organa.
Od predsjednika Školskog odbora i direktora tražimo da se navedene odredbe provedu u dijelo i ispoštuju odredbe Kolektivnog ugovora.