Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za 2022. godinu

Vlada Kantona Sarajevo je na 158. vanrednoj sjednici održanoj dana 13.01.2022. godine donijela Odluku o utvrđi vanju osnovice za obračun plaće za 2022. godinu, broj: 02-04-972-1/22 od 13.01.2022. godine.
Predmetnom Odlukom, utvrđuje se osnovica za obračun plaće za 2022. godinu u neto iznosu od 330 KM, za zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.