Odgovor na ponudu Vlade Kantona Sarajevo od 14.12.2021. godine

Koordinacija osam reprezentativnih sindikata, koji zastupaju preko 25.000 radnika koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo, održala je sastanak Koordinacije, na kojem smo vodili raspravu o prijedlogu Vlade Kantona Sarajevo da osnovica za obračin plaće u 2022. godini iznosi u visini od 330,00 KM. Koordinacija sindikata vodila je ozbiljnu raspravu i uzimajući u obzir i izjašnjenje članstava i dostavljene Odluka organa Kantonalnih odbora granskih sindikata zaključili smo slijedeće:
Koordinaciji sindikata prijedlog Vlade za pet članica nije prihvatljiv i zbog toga ga odbijamo. Kantonalni odbori pet grana sindikata su odbili prijedlog Vlade, a članstvo koje je anketirano odbilo je sa 99,99% prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.
Izjašnje članova sindikata SSVOONKBiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je slijedeće:
Na poziv Sindikata anketiranju je pristupilo 98,20% članova. Od tog broja anketiranih protiv prijedloga Vlade Kantona Sarajevo glasalo je 98,10%.
Anketiranje članova SSOOiOFBIH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i čiji rezultati su slijedeći:
Za prijedlog Vlade Kantona Sarajevo izjasnilo se 68% članova, protiv prijedloga Vlade izjasnilo se 14,5% kao i da se 17,4% članova nije izjasnilo na ponuđena pitanja.
Koordinacija predlaže Vladi Kantona Sarajevo, da preispita svoju ponudu i na novom sastanku predloži novi iznos osnovice i koja će biti u visini prijedloga Koordinacije sindikata koja je ponuđena na sastanku 14. 12.2021. godine.
U slučaju da u narednom periodu ne budemo imali novu ponudu poduzet ćemo u skladu sa Zakonom sve mjere i akcije sindikalne borbe kako bi ostvarili realne zahtjeve sindikata.
Napominjemo, da predstavnici SSOOIOFiB Kantonaini odbor Kantona Sarajevo imaju pravo i mogu u skladu sa Odlukom svojih sindikalnih organa da potpišu Sporazum o osnovici za obračun plaća za 2022. godinu.
Koordinacija sindikata skreće pažnju da Vlada Kantona Sarajevo može sama da donese Odluku da osnovica za obračun plaća bude u iznosu iz ponude. Kolektivnim ugovorom su utvrđena minimalna prava, i ona ne mogu biti niža bez dogovora i sporazumom sa Sindikatima, ali Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora može da utvrdi veće prava od prava predviđenih odredbama Kolektivnih ugovora.