Izbori u Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, kantonalna konferencija Kantona Sarajevo u 2021/2022. godini

Poštovane kolegice i kolege,

Nakon četiri godine Odlukom Skupštine Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture BiH raspisani su novi izbori u Sindikatu za rukovodstva Sindikata, i delegate za Kongres koje ćete vi izabrati. Izabrani aktivisti sudjelovat će kao delegati na Kongresu Sindikata 2022. godine. One koji vi izaberete u školama i ustanovama kulture također, će zastupati vaše pojedinačne i zajedničke interese. U kontaktu s rukovodstvom Sindikata i na sastancima Kantonalnog odbora informisat će se o radu i politici Sindikata, te obavještavati vas i mobilizirati za aktivnosti, kao što su sudske tužbe, protesti, štrajkovi.
Djelovanje organa i članova Sindikata uglavnom se provodi kroz volonterski rad i za sindikat je to plemenita aktivnost jer se njime brine o ljudima. U Sindikatu nema moći, niti slave. Zato takva aktivnost pripada kritičkoj i intelektualnoj vokaciji, ako pod intelektualnošću podrazumijevamo obrazovnu širinu i angažiranost za opće dobro. Upravo onako kako je taj rad prepoznao Albert Einstein. Sindikalnu aktivnost počesto obavljaju samozatajni ljudi koji u sebi nose ideju pravde i solidarnosti i koji vole ljude. Počesto je to i nezahvalna aktivnost, jer naši ljudi ne cijene dovoljno nesebično davanje vremena i napora za druge ljude, što zna obeshrabriti aktiviste. Ali bez aktivista Sindikat ne bi postigao sve što smo za vas izaborili u protekle četiri godine.”
Volonterske aktivnosti, od humanitarnih do sindikalnih, sve su manje popularne u današnje vrijeme. U potrebi za uspjehom, napredovanjem, te udubljivanjem u svoj posao počesto postajemo zatvoreni, bez senzibiliteta i uživljavanja u ljude i društvo oko nas. Također, u ovom manipulativnom liberalnom kapitalizmu, uz obilje “kruha i igara” olako zaboravljamo na nepravde, razvojna pitanja i tegobe, olako odbijamo društvene obaveze. U isto vrijeme moćnici i svi oni čija je strast vladanje nad ljudima ništa ne zaboravljaju. O sindikatima mediji krupnog kapitala sustavno objavljuju neistine ili zanemaruju povoljne vijesti. Nije to slučajno. Ono što sindikati izbore za radne ljude njih zanima kao lanjski snijeg …
Neki kažu da je demokracija velika prijevara. Jeste, dragi Sindikalci-ke, jeste, prijevara je, samo onda ako se damo prevariti. Otpor, korektiv i ljudskost takvom svijetu daju organizacije civilnog društva, među inima i sindikat. Samo kroz zajedničku aktivnost moguće je učiniti naše društvo našim, naše živote našima.
Zato apelujemo na sve vas, aktivirajte se, osobito ako ste dobar i cijenjeni radnik, omiljeni nastavnik, popularan i dobar umjetnik. Slika Sindikata u našim ustanovama, ovisi o tome jesu li takvi ljudi njegovi predstavnici. A o slici Sindikata ovisi njegova snaga i budućnost. Trebamo ljude koji će predstavljati poticaj mladim ljudima da pozitivno misle o Sindikatu. Na Sindikat mnogi gledaju više kroz aktiviste koji ga predstavlju, nego kroz to što je Sindikat stvarno postigao.
Samo s ozbiljnim ljudima sindikati u nepovoljnom okruženju mogu preživjeti i uspjeti. Sindikatima u nekim zapadnim zemljama to je u zavidnoj mjeri uspjelo, ali u nekima i nije, u nekima su veoma slabi i na margini utjecaja. To je ovisilo o svijesti samih članova. Naš će sindikat biti onakav kakve ljude izaberemo. Demokratska smo organizacija, možemo provoditi slobodne izbore i zato je odgovornost na vama, vama i samo vama.
Ne budemo li u Sindikatu imali ljude kojima članovi vjeruju, i koji mogu utjecati na druge ljude, nećemo vas moći mobilizirati u akcije koje su od važnosti za sve nas. Na primjer, nećemo ni članovima ni rukovodiocima naših ustanova moći objasniti zašto u pravnoj proceduri član mora tužiti vlastitu ustanovu, i zašto je besmisleno i nekorektno to pitanje postavljati kao pitanje lojalnosti prema ustanovi.
Bez ozbiljnih ljudi nećemo moći kreirati ozbiljnu politiku, nećemo moći graditi partnersku poziciju Sindikata. Umjesto toga nastupit će verbalni radikalizam bez učinaka i utjecaja. Umjesto toga imat ćemo aktiviste koji ne otvaraju sindikalnu poštu, ne dođu niti jednom u četiri godine na sindikalni sastanak, nisu u stanju prenijeti informacije članovima, ne dolaze na sindikalni prosvjed, a još su manje u stanju izložiti se kada je to potrebno. U proteklom mandatu imali smo nažalost i takvih aktivista, na čijim je ustanovama Sindikat gubio članstvo, jer članovi nisu niti znali niti razumjeli što radimo.
U onim ustanovama u kojima izabrano rukovodstvo Sidikata odlučno staje uz svoju organizaciju i obavljaju savjesno nevelika sindikalna zaduženja, tamo ljudi znaju što Sindikat zastupa i što radi. Zahvaljujući njima Sindikat je povećao članstvo kroz učlanjenje onih koji su se dvoumili i dobili jednu novu članicu Gazi-Husrev begovu medresu. Stoga vas molimo da predstojećim izbornim aktivnostima pristupite ozbiljno.
Predlažite cijenjene radnike, glasajte za uspješne radnike. Nije dobro izabirati ljude s problematičnim radnim statusom i svojstvima. Ljudi koji zbog neizvršenja svojih radnih obveza nemaju ugled dobrog radnika ili čija je pozicija u ustanovi opterećena i slaba zbog istoga, teško mogu, objektivno gledajući, nekoga čvrsto zaštiti kod poslodavca, a još teže utjecati na ljude i motivirati ih u sindikalne akcije, ili se autoritativno suprotstaviti kršenju zakona. Iskustvo nam govori da je takvim radnicima to teško moguće čak i onda kada imaju pozitivna ljudska svojstva i kada su omiljeni u ustanovi.
Trebate izabrati ljude koji imaju snage založiti se za pravdu, ljude do kojih se drži, ali valja također birati marljive i operativno sposobne osobe koje će obavljati izvršne aktivnosti i brinuti o društvenom standardu i drugim potrebama ljudi.
Snaga sindikata u nije samo toliko u njegovom broju i moći pritiska, već više u ugledu njegovih članova.
Ali ovakav sindikat mora i svakodnevno funkcionirati kao organizacija. Stoga naš sindikat nužno treba i jednu i drugu vrstu ljudi, i dobre nastavnike i radnike u kulturi i odgovorne radnike.
U nove izbore idemo pod zajedničkim paroloma “Zajedno smo jači” i “Ti si Sindikat”.

S poštovanjem,

Faruk Bešlić

  1. Izbori 2021-22-Pismo;
  2. Odluka o izborima;
  3. Izbori 2021-22-Uputstva;
  4. Pravila za provođenje izbora na svim nivoima organizacija SSVOONK BiH.