Obavijest o javnoj raspravi

Obavještavamo Vas da je Upravni odbor SSVOONK BiH na sjednici održanoj dana 19.11.2021. godine prihvatio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SSVOONK BiH koji je pripremila Komisija za izmjene i dopune Statuta SSVOONK BiH, te da provodi javnu raspravu u
trajanju od 30 dana.
U vezi sa navedenim pozivamo Vas da uzmete učešće u Javnoj raspravi na tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SSVOONK BiH, koja će trajati do 19.12.2021. godine.
Svoje eventualne prijedloge i sugestije za izmjene i dopune Statuta SSVOONK BiH možete dostaviti poštom na adresu Obala Kulina bana broj 1, 71 000 Sarajevo, ili putem sljedećih e-mail adresa: ssvoonkbih@bih.net.ba ili ssvoonkbih.centrala@gmail.com.

Obavijest o javnoj raspravi Statut SSVOONKBiH

Odluka javna rasprava Statut SSVOONKBiH

Odluka o izmjenama i dopunama nacrt