Sindikati prihvataju socijalni dijalog s Vladom Kantona Sarajevo

Poštovani,

informišemo Vas da su ovlašteni predstavnici: Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – koordinacija Kantona Sarajevo, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 24.9.2020. godine održali sastanak na kojem su donijeli sljedeće zaključke:

  1. Sindikati prihvataju socijalni dijalog s Vladom Kantona Sarajevo na osnovu inicijative koju je premijer Vlade Kantona Sarajevo na adrese sindikata uputio 9.9.2020. godine, s tim da socijalni dijalog mora biti vođen isključivo u skladu s odredbama važećih kolektivnih ugovora.
  2. Sindikati ne prihvataju prijedlog za umanjenje radničkih prava dok se u cijelom javnom sektoru ne dogovori i uspostavi princip jedinstvene politike plaća, u punom kapacitetu ne primjeni Zakon o izvršenju budžeta i dok se ne naprave uštede na svim stavkama u budžetu osim plaća i naknada radnika.
  3. Sindikati traže da se socijalni dijalog vodi istovremeno sa svim reprezentativnim sindikatima, koji imaju potpisane kolektivne ugovore s Vladom Kantona Sarajevo, a uključujući i reprezentativne sindikate koji predstavljaju javna preduzeća.

Srdačan pozdrav,

 

DOPIS KOORDINACIJE SINDIKATA VLADI KANTONA SARAJEVO.PDF

 

[drivr id=”1HC9axkRwL1-T2cjqbhM0RjfBWNYVjLxD” type=”application”]