Odluka o provođenju sindikalne mjere štrajka u svim sindikalnim organizacijama srednjih škola u Kantonu Sarajevo!

Razlozi za organizovanje štrajka su:

1. Ignorantski odnos Vlade Kantona Sarajevo prema zahtjevima Sindikata u vezi sa utvrđivanjem koeficijenata za obračun plaće u Kolektivnom ugovoru za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
2. Neusvajanje budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu i nedonošenje Odluke o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Štrajk se organizuje isključivo radi ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava radnika, a s tim u vezi postavljaju se sljedeći zahtjevi:

1. Otvaranje pregovora u vezi sa izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, kao i usvajanje prijedloga Sindikata koji se odnose na Koeficijente za obračun plaća;
2. Otklanjanje diskriminacije u vezi sa koeficijentima u odnosu na neke djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo;
3. Donošenje Odluke o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo, da bi se spriječilo kršenje Kolektivnog ugovora i Zakona o radu, a kako bi se isplatila plaća i naknade u propisanim iznosima i u propisanim rokovima.

Odluka u prilogu:

[drivr id=”1onXePz9C6YvDOy5CAiR2bUXKwvtoTxGF” type=”application”]