Odluka o preraspodjeli sredstava – isplata nagrada nastavnicima

Predmet: Očitovanje na dostavljeni akt broj : 05-2-113/18 koji je dostavljen na protokol 28.05.2018. godine, traži se

Poštovani,

Uputili smo Vam akt broj 05-2-143/18, koji smo predali na Protokol Kantona 28.05. 2018. godine (akt u prilogu), kojim smo od Vas tražili da se obezbijede novčana  sredstva za isplatu nagrade nastavnicima u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Evo prošlo je skoro mjesec dana , a od Vas nismo dobili pismeni odgovor. Ovdje Vas moram da Vas podsjetimo da je u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj 21 od 24. maja 2018. godine objavljena Odluka o preraspodjeli sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u resoru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Ova odluka nas je iznenadila , jer njome  nije predviđena preraspodjela i na zaposlene u srednjem obrazovanju

Na osnovu zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministar finansija donio je odluku o preraspodjelu 1,000,000,00 KM za nagrade radnicima u predškolskom i osnovnom obrazovanju, bez poštivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Navedena sredstva u budžetu Kantona Sarajevo odnosila su se na osnovno i  srednje obrazovanje. Ne poštujući sve radnike  i tajnim dogovorima naš Ministar je cjelokupni iznos planiranih sredstava preraspodjelio na zaposlene u osnovnom obrazovanju. Ova Odluka nosi Broj 08-14-20301/18 sa datumom 30.april 2018. godine (Odluka u prilogu).

Usvojena odluka od Ministra finansija doprinijela je da se radnici u srednjem obrazovanju osjećaju diskriminisani, izigrani i prevareni.

Od Vas kao Vlade i resornih ministar tražim očitovanje na naše dostavljeno pismo i koje ćete mjere poduzeti da se radnici u srednjim školama ne budu prevareni i da svoja prava traže putem sudova.

Očekujemo Vaše očitovanje,

S poštovanjem,

 

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof

 

Cijeli dopis u prilogu: