Zahtijev Sindikata za otvaranje pregovora za osnovicu za 2022. godinu

Koordinacija Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo na osnovu Zakona i Kolektivnih ugovora pokreće inicijativu za organizovanje pregovora oko definisanja osnovice za obračun plaća za sve radnike koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo za budžetsku 2022. godinu. Zakonima i Kolektivnim ugovorima za policiju, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje i državne službenike i namještenike i radnike u javnim ustanovama.

Ovlašteni predstavnici reprezentativnih Sindikata traže od Vas da se održi zajednički sastanak na kojim bi otvorili pregovarački proces za utvrđivanje osnovice za obračun plaće za budžetsku 2022. godinu.                

Molimo Vas da ovu zakonsku  i ugovornu obavezu o otvaranju pregovora sa Sindikatima oko definisanja osnovice za obračun plaća ispoštujete i da pregovore počnemo prije nego što na sjednici Vlade bude utvrđivan Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Ukoliko se pregovori ne otvore Sindikat skreće pažnju Vladi Kantona Sarajevo da neće prihvatiti politiku svršenog čina oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća, nego će poduzeti sve zakonske mjere i aktivnosti da Sindikat ostvari svoju pregovaračku funkciju. Nadamo se da ćemo u najskorije vrijeme ozbiljno i argumentovano otvoriti pregovore oko utvrđivanja osnovice za plaće za 2022. godinu.