Stavovi Sindikata oko prijema radnika u škole Kantona Sarajevo

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo na svojim sjednicamo intezivno se bavio analizom prijema radnika u školske ustanove u Kantonu Sarajevo. Kantonalni odbor analizirao je politiku prijema radnica/radnika u škole i konstatovali smo da se dosadašnja politika provođenja prijema radnica/radnika u škole mora promijeniti. U prethodnom periodu prijem radnica/radnika isključivo je bio na određeno vrijeme bez obzira da li su ta slobodna radna mjesta „zamjenska“ zbog odlaska radnica/radnika u penziju ili otkazom radnica/radnika. Politika prijema na određeno vrijeme u školama dala je negativne rezultate i to kako u odgojno-obrazovnom radu tako i organizacionom funkcionisanju škola.
Odluke organa Kantona Sarajevo da se odobravaju prijemi u radni odnos samo na određeno vrijeme u školama je iz prostog razloga neprihvatljiva i štetna za odgojno-obrazovni rad.
Napominjemo da se u školama ne izmišljaju radna mjesta i da su ona isključivo vezana za nekoliko propisa i to:

 1. Pedagoški standardi i normativi koje je usvojila Vlada Kantona Sarajevo i koji propisuju elemente zasnivanja radnog odnosa.
  a- Nastavna norma časova je propisana navedenim standardima i ona je isključiv parametar za određivanje broja radnica/radnika na jednom predmetu.
  b- Standardima je određen i normativ koliko se može zaposliti stručnih saradnica/saradnika (pedagog, psiholog, bibliotekar, defektolog, socijalni radnik), saradnika (sekretar, računovodstvo i dr.) i ostali radnici (potrir, domar, ložač, radnici na održavanju higijene i opreme, noćni čuvar).
  Sve gore navedene kategorije radnih mjesta povezane su sa brojem učenika, odnosno odjeljenja.
  Kada se odobrava osnivanje nove škole i verifikuje škola ona mora da ispunjava u potpunosti uslove iz navedenih standarda.
  Profili nastavnica/nastavnika koji mogu da predaju određene premete definisani su Nastavnim planom i programom za svaki nastavni predmet koji je donio ministrica/ministar.
  Iz gore navedenog može se očigledno vidjeti da u školama nije moguće „izmišljati“ nova radna mjesta mimo navedenih mjerila.
  Analiza prijema radnika u posljednje tri godine bila je katastrofalna za odgojno-obrazovni sistem. Ovo tvrdimo jer da bi neka škola odgovorila svom zadatku ona mora imati 80% radnika na neodređeno vrijeme. Međutim sada imamo situaciju da nam je u školi oko 50% radnika na određeno vrijeme i to nam nije garancija da će odgojno-obrazovni rad biti uspješan.
  Škola kao ustanova treba da radi u stabilnim uslovima po pitanju kadra, opreme i finansijske podrške.
  Na osnovu pedagoških postulata, nastavnice/nastavnici ne bi trebali da se mjenjaju u toku školovanja jedne generacije. Danas imamo da se svake godine učenicama/učenicima mijenjaju nastavnice/nastavnici, učenice/učenici se naviknu na nastavnicu/nastavnika i njegov rad, a onda u sljedećem razredu dolazi druga/i nastavnica/nastavnik. Ovo je još očitije u školskom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole i neprihvatljivo je sa pedagoškog, psihološkog i društvenog stanovišta da se tim učenicama/učenicima svake godine mijenjaju učiteljice/učitelji.
  Kantonalni odbor predlaže Vladi Kantona Sarajevo sljedeće:
 2. Da se ovlasti Ministrica za odgoj i obrazovanje da ona donosi konkretne odluke vezane za raspisivanje konkursa na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama.
 3. Da se odobri prijem radnika na neodređeno vrijeme i to:
  a. Ako je u školama iskazana potreba za radnicama/radnicima za punu nastavnu normu da se te radnice/radnici primaju na neodređeno vrijeme, a te radnice/radnici su jedini koji realizuju nastavu za nastavni predmet (radnice/radnici koji su na određeno vrijeme nemaju obavezu da provode aktivnosti za narednu godinu, jer nisu sigurni da će biti primljeni na konkurs, a direktori nisu stručni da to rade jer se radi o konkretnim nastavnim predmetima)
  b. Ako u školama ima potreba za više od jedne nastavne norme za jedan nastavni predmet i tada da se odobri prijem radnika na neodređeno vrijeme za punu nastavnu normu.
  c. Da se odobri prijem radnika na neodređeno vrijeme u srednjim tehničkim školama kako bi zadržali inžinjerski kadar i radnike koji rade sa učenicima praksu (elektro, mašinski, građevinski, grafički inžinjeri).
  d. Nastavnice/nastavnici koji izvode predmet informatika, nastavna tehnologija, računski sistemi koji realizuju nastavnice/nastavnici informatike.
  e. Nastavnice/nastavnici matematike i fizike, tehničkog odgoja.
  f. Učitelji/učiteljice.
  g. Neprihvatljivo je da se školama ne odobrava prijem radnika na neodređeno vrijeme i koji ne zavise od norme časova,a to su radna mjesta sekretra, šefa računovodstva, domari ,ložaći, portiri, radnici na održavanju higijene prostora i opreme, pedagozi, psiholozi, bibliotekari i dr.
  Sindikat je na stanovištu da ove školske godine ovaj problem možemo uspješno riješiti, a to isključivo zavisi od Odluke Vlade Kantona Sarajevo da prihvati ove smjernice za rad Komisija za tehnološki višak.
  Rješavanja pitanja rada na neodređeno vrijeme pravi se sigurno pozitivno pedagoško okruženje za rad škola, a mi vjerujemo da bi se i kvalitet odgojno-obrazovnog rada značajno popravio, kao i ušteda budžetskih sredstava što bi smanjili broj konkursa, a koji povećevaju trošak rada škola.
  Raspisivanjem konkursa na neodređeno vrijeme oslobodili bi se tihog pritiska da radni odnos koji je zasnovan na određeno vrijeme nakon tri godine preraste na neodređeno vrijeme i u školama kod nastavnica/nastavnika koji su primljeni po konkursu izaziva negodovanje.
  Nadamo se da ćete ove naše prijedloge-smjernice shvatiti dobronamjerno kao put u rješavanju radno-pravnog statusa, a time i poboljšanje odgojno-obrazovnog rada u školama Kantona Sarajevo.
  Prateći Konkurse za zapošljavanje konstatovali smo da se pravi diskriminacija prema obrazovanju u odnosu na radnice/radnike u državnoj upravi, gdje se raspisuju konkursi na neodređeno vrijeme.
  Isto tako možemo Vas obavijestiti da ovakva situacija nije ni u jednom kantonu FBiH, kao i u zemljama u okruženju, gdje rad na neodređeno vrijeme preovladava u odnosu na rad na određeno vrijeme.
  Ovo pismo podržava i SSOOIOFBIH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.
  Od Vlade Kantona Sarajevo očekujemo hitno reagovanje, jer u narednih desetak dana u školama slijedi raspisivanje konkursa za prijem radnika.
  Spremni smo da Vam naše prijedloge i usmeno predstavimo.
  Očekujemo od Vas pisano očitovanje.
  S poštovanjem!