Saopćenje za javnost – Protest sindikata u vezi sa planom upisa

U dnevnim novinama „Oslobođenje”, od 11. 6. 2021. godine, objavljen je Plan upisa u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu. Uvidom u tekst ovog Plana, uočili smo da je Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje, utvrdila broj učenika po odjeljenju, a to je 24 učenika. Izražavamo veliko nezadovoljstvo zbog načina donošenja ovog Plana. Naime, svojom jednostranom odlukom Ministarstvo je prekršilo član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Član 149. glasi: ,,Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, školski odbori i direktori škola obavezuju se, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika u školi i djelatnosti, zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata, kao i omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa i akata.” U okviru zaštite radnika u srednjem obrazovanju, Sindikat ima u vidu sljedeću činjenicu da broj učenika u razredu ima direktnu korelaciju sa brojem odjeljenja u školi, a broj odjeljenja u školi je direktno vezan za broj nastavnika koji će ostati bez nastavne norme. Vlada i Ministarstvo NISU napravili analizu koliko će nastavnika biti tehnološki višak ukoliko imamo broj od 24 učenika u odjeljenju, a koliko bi to bilo ako je broj učenika 22? Ovo su trebali biti polazni parametri u donošenju odluke o broju učenika u odjeljenju, a ne paušalna tvrdnja da se „suštinski ne mijenja položaj niti ugrožava status nastavnika na bilo koji način”!
Ovaj potez nam jasno govori koliko Vlada i Ministarstvo vode računa o socijalnom dijalogu i izbjegavanju mogućih nesporazuma. Našim dopisom Ministarstvu insistirali smo da se ispoštuje Član 178, stav 2, tačka S Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17) i predložili smo organizovanje sastanka, a sve to je Ministarstvo izignorisalo i flagrantno prekršilo zakonske obaveze.
Na kraju, zvuči cinično, zatražili ste od Sindikata da potpiše sporazum o broju učenika u odjeljenju, a doveli ste nas pred svršen čin – na dan kada Vlada KS donosi odluku o Planu upisa tražite da potpišemo „Vaš sporazum”. Ovim dopisom faktički samo tražite da mi „pokrijemo” Vaš nezakoniti rad u vezi sa ovom problematikom. Očigledno je da su, u vezi sa ovim pitanjem, Vlada i Ministarstvo potpisali sporazum umjesto Sindikata, mimo svih propisa. U ovakvim nezakonitim radnjama Sindikat ne želi i nikada neće učestvovati!
Javnost mora znati da Sindikat ima odgovor na ovakvo flagranto kršenje Zakona i Kolektivnog ugovora i znat će ga provesti u djelo.
Očekujte našu reakciju!