Javna rasprava nacrta dokumanata Kurikuluma Kantona Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo 14.04.2021. godine, objavilo je Online platforma za kurikulum (ks.gov.ba), na kojoj se nalaze nacrti prijedloga 22 predmetna kurikuluma koji bi trebali činiti okosnicu dalje reforme obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Korisničko ime i lozinka za pristup je kurikulum.
Pozivamo Vas ovom prilikom da obavijestite svoje uposlenike o javnoj raspravi te da na nivou školskih aktiva organizujete sastanke sa ciljem čitanja i analize objavljenih dokumenata i dostave komentara, pitanja, prijedloga i sugestija, kako bi na vrijeme reagovali na sve nejasnoće, a sve u cilju kvalitetnije izrade dokumenata.
Javna rasprava je otvorena do 17.05.2021. godine, a komentare je moguće poslati putem obrasca svakog pojedinog predmeta ili na e-mail adresu kurikulum@mon.ks.gov.ba