Obavještenje – Tumačenje Uredbe

Povodom vaših zahtjeva za davanje tumačenja o primjeni Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 37/20) u postupku prijema radnika, obavještavamo da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije donosilac ove Uredbe te stoga ne možemo dati traženo tumačenje.
S obzirom da je donosilac Uredbe Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, istom smo uputili zahtjev za tumačenje primjene Uredbe. Nakon što dobijemo tumačenje, o čemu ćemo Vas obavijestiti, poduzet ćemo dalje aktivnosti vezane za eventualno usaglašavanje Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17) sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo.