Preporučeni materijali za edukaciju u srednjim školama o zločinima u Srebrenici

Interaktivna online izložba “Srebrenica: Hronologija jednog genocida” izrađena je u produkciji Programa Mehnizma za informisanje (PMI) zajednica pogođenih sukobima u bivšoj Jugoslaviji, u sklopu obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Izložba se temelji na informacijama preuzetih sa suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ ili Tribunal) i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam).
Izložba je zamišljena kao interaktivno putovanje kroz period od kraja juna 1995. kada je uobličen plan za napad na enklavu Srebrenica, pa sve do septembra i oktobra te godine, kada se odigrala operacija prikrivanja tijela žrtava gcnocida. U međuvremenu, ll. jula 1995. Vojska Republike Srpske ušla je u Srebrenicu, potom u narednih nekoliko dana hapsila bošnjačke muškarce i dječake ili ih odvajala od ostalog civilnog stanovništva Srebrenice, nakon čega je do 30.000 žena i djece prisilno premješteno iz enklave, a do 8.000 muškaraca i dječaka ubijeno.
Svaki značajan korak te hronologije predstavljen je u online izložbi Programa Mehanizma za informisanje. Nakon uvoda u kojem je opisan kontekst u kojem se genocid u Srebrenici dogodio, korisniku je omogućeno da, krećući se dan po dan, korak po korak kroz izložbu, dobije sve ključne informacije o događajima koji su se odigrali u ljeto 1995. godine u Srebrenici i okolnim opštinama u istočnoj Bosni – Bratunac i Zvornik. Posebno je značajno što su korisnici u mogućnosti i da na svakom koraku dobiju prikaz dijela atmosfere iz tog perioda, bilo kroz iskaze svjedoka i preživjelih žrtava genocida ili kroz vizuelne dokazne materijale iz arhive Mehanizma.
Svaki unos sastoji se od tri elementa -c tekstualnog opisa datog događaja i dva kratka video zapisa ili foto panela koji ga ilustruju. Sa lijeve strane teksta je prikazana ilustracija iz perspektive žrtava genocida, a sa desne iz perspektive počinilaca. Korisnici su tako u prilici da vide dijelove iskaza bošnjačkih preživjelih žrtava genocida u Srebrenici, uključujući preživjele strijeljanja, zatim svjedoka iz međunarodnih organizacija, kao i insajdera iz vojnih i političkih struktura Republike Srpske. Njihovi iskazi dopunjeni su video i foto materijalima iz vremena počinjenja genocida.
Sve informacije koje su predočene u online izložbi zasnivaju se na sudski utvrđenim činjenicama zabilježenim u presudama Tribunala i Mehanizma, a predočeni materijali dio su sudske arhive sastavljene od dokaza uvrštenih u spis tokom suđenja za genocid i druge zločine u Srebrenici. U kombinaciji sa jednostavnim dizajnom za korišćenje, ona predstavlja idealno oruđe za upozavanje korisnika sa obimnom građom međunarodnih sudova o događajima koji su se odigrali u Srebrenici u ljeto 1995. godine.