Odgovor na obavještenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice od 30.03.2020. godine

Poštovani,

iskazujemo oštar protest Vladi Kantona Sarajevo i Udruženju poslodavaca zbog toga što su izbjegavali socijalni dijalog sa sindikatima u vrijeme borbe protiv pandemije! Pitanje zapošljavanja kao i davanje otkaza radnicima itekako se tiču Sindikata. Naš strateški interes je da što više radnika ostane zaposleno na svojim ili drugim radnim mjestima.  Sindikatu je ostavljen nedopustivo kratak rok da damo svoje prijedloge i iznesemo primjedbe na prijedlog Vlade i poslodavaca. Svima mora biti jasno da imamo poteškoće u vezi sa usaglašavanjem stavova kod članova naših organa. Predsjednik nema mandat da sam daje saglasnost za nešto što se tiče svih članova Sindikata.
U vezi sa sastankom Koordinacionog tijela za predlaganje mjera zaštite i oporavak privrede i poboljšanje položaja radnika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom corona virusa, te zahtjevom da reprezentativni sindikati u Kantonu Sarajevo dostave prijedloge mogućeg doprinosa podršci očuvanja radnih mjesta u privredi u Kantonu Sarajevo i zaštiti interesa radnika, u ime sindikata za koji smo reprezentativni, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Sindikat), u čijem sastavu su radnici u srednjem obrazovanju, radnici u domovima učenika i radnici zaposleni u ustanovama kulture Kantona Sarajevo, dajemo sljedeći odgovor:
1. Ovaj Sindikat podržava kratkoročni set mjera pomoći Vlade Kantona Sarajevo, osim mjera smanjenje plaća za radnike koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevo, u cilju očuvanja radnih mjesta i pomoći pravnim subjektima koji su pogođeni mjerama zabrane obavljanja djelatnosti, ali zastupamo stav da je i u ovom segmentu nužno sinhronizovano djelovanje svih nivoa vlasti u BiH, a posebno u Federaciji BiH.
2. Prijedlog poslodavaca da se u javnom sektoru smanje plaće za 20%, u momentu kada zaposleni članovi ovog Sindikata svakodnevno rade, kada sami pokušavaju nabaviti lična zaštitna sredstva (maske i rukavice), kompjutersku opremu za izvođenje nastave, ugovarati novi paket internetske podrške iz svog vlastitog džepa i kada im je direktno ugrožen život i zdravlje, najblaže rečeno je NEPRIMJEREN. Na ovakav način se direktno vrši dodatni psihološki pritisak na naše članove, koji su na poslu i rade on-line nastavu i pitaju se: Zar naš rad ne vrijedi i uopće se ne cijeni?! Postavlja se pitanje: Zašto ovo mi radimo kada se ovaj rad ne cijeni? Međutim, ako Vama nije stalo da se školska godina regularno završi, mi – prosvjetni radnici – kao što je to bilo u posljednjem odbrambenom ratu, dat ćemo puni, maksimalni doprinos da naši učenici ne budu
uskraćeni za znanja koja su trebali dobiti u učionici.
3. Sindikat ističe da je u ovom trenutku najvažnije zaštititi živote i zdravlje svih građana Kantona Sarajevo, ali ne prihvatamo nikakvo smanjenje prava članova ovog Sindikata. Podsjećamo Vladu Kantona Sarajevo da se plaće radnika, koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, obračunavaju prema neugovorenoj osnovici u iznosu od 15,00 KM, a koja je najmanja u odnosu na sve druge nivoe vlasti u Federaciji BiH. Naš Sindikat je uvijek imao razumijevanje za svako stanje, kako u budžetu Kantona Sarajevo, tako i za stanje u realnom sektoru, te i sada iskazuje da je spreman i za solidarnost i za socijalni dijalog po prestanku stanja nesreće, kada će se na osnovu svih pokazatelja poduzimati srednjoročne i dugoročne mjere za oporavak privrede.
Dakle, ovako niske plaće radnika u srednjem obrazovanju i zaposlenih u javnim ustanovama iz oblasti kulture u Kantonu Sarajevo, ni u kom slučaju ne mogu biti predmet smanjenja, već se uštede moraju iznaći različitim mjerama i rebalansom budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim izvorima.
4. Podržavamo stavove i prijedlog mjera SSSBiH u vezi sa krizom izazvanom virusom COVID-19.
5. Insistiramo na poštovanju odredaba Zakona o radu, Zakona o vijeću zaposlenika i Kolektivnih ugovora.
6. Ne pristajemo na smanjenje plaća dok god se puni budžet Kantona Sarajevo.
7. Ako ne bude sredstava za plaće, postupiti u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.
8. U ovom trenutku ne prihvatamo postupak Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.
9. Podržavamo veći dio prijedloga poslodavaca za rasterećenje privrede i pomoć realnom sektoru u ovom momentu.
10. U prijedlogu mjera poslodavaca ne vidi se opredjeljenje sa kojim će nivoom finansijskih sredstava poslodavci učestvovati u programu za očuvanje radnih mjesta.
11. Poslodavcima dodijeliti sredstva po principu:
a) pravo na sredstva podsticaja imaju oni poslodavci koji do sada nisu dali otkaz nijednom radniku;
b) oni poslodavci koji su dali otkaz svojim radnicima ne mogu dobiti sredstva podsticaja;
c) poslodavci koji su dužni za poreze, doprinose i PDV mogu dobiti dio sredstva u vidu otpisa dugova u određenom iznosu;
d) poslodavci koji su uredno izmirivali svoje obaveze prema državi mogu računati na podsticaj po formuli: Koliko vi date svojih novčanih sredstava, država može dati nepovratno na glavnicu 100% ili više;
e) Sredstva predviđena za kupovinu sanitetske opreme i dezinfekcionih sredstava nabaviti u BiH, i to zaposliti radnike u tekstilnoj industriji i privatne zanatske radnje krojačke struke za izradu zaštitnih maski i zaštitnih odijela, te firme i zanatske radnje za izradu zaštitnih vizira kao i fabrike koje proizvode sanitarna sredstva za dezinfekciju. Za sve ono što se ne može uraditi u BiH treba tražiti najpovoljnijeg ponuđača.
Ovo su samo neka razmišljanja članova našeg Sindikata i mogu poslužiti da se putem socijalnog dijaloga postigne društveni dogovor o potrebnim mjerama za prevazilaženje nastale situacije.

S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.