Organizovanje nastave za vanredne učenike

Ministarstvu se obratio određeni broj srednjih škola upitom u vezi sa organiziranjem nastave za vanredne učenike.
S tim u vezi, obavještavamo Vas sljedeće:
shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02—04—7374—2/20 od 11.3.2020. godine , kojom je obustavljen redovni nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama i nastavno—naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Saraj evo, nastava za vanredne učenike u svim srednjim školama se također obustavlja za period 12.3.2020. do 25.3.2020. godine.