Realiziranje online nastave- servisne informacije

Dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo:

S ciljem stjecanja uvida u kvalitet realiziranja online nastave u osnovnim i srednjim školama,
kao i omogućavanja roditeljima da dobiju adekvatne informacije, potrebno je da se na nivou svake
škole jednom sedmično organizira održavanje virtuelnih roditeljskih sastanaka, putem kojih će
roditeljima biti date informacije u vezi sa praćenjem nastave od strane svakog učenika pojedinačno.
Dakle, svaki razrednik treba jednom sedmično, putem informaciono-komunikacijskih
tehnologija ili određenih društvenih mreža, u zakazano vrijeme, roditelje informirati u vezi sa
praćenjem online nastave od strane učenika.
Na ovaj način će i roditelji biti upoznati da li i u kojoj mjeri učenici izvršavaju zadane zadatke i
aktivno učestvuju u realiziranju procesa nastave, kako bi uspješno savladali nastavno gradivo.
Zbog velikog interesovanja u vezi sa ocjenjivanjem učenika za vrijeme trajanja online nastave,
obavještavamo Vas da su nastavnici dužni pridržavati se odradaba Pravilnika o praćenju,
vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/18), u mjeri u kojoj je to moguće u ovoj situaciji.
Dakle, na nivou stručnog aktiva je potrebno izvršiti procjenu kada i na koji način će se
ocijeniti učenici, jer smo na stanovištu da je u ovom trenutku neophodna fleksibilnost u odvijanju
ovog segmenta odgojno-obrazovnog rada.
U porodicama u kojima najmanje dvoje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu, potrebno je
da predmetni nastavnici organiziraju rad sa učenicima, prema dostupnosti korištenja računara,
imajući na umu ovu činjenicu.
Na ovaj način će učenici odgovoriti traženim zadacima, uz dozvoljeno vremensko odstupanje,
prema procjeni nastavnika.
Molimo nastavnike da reduciraju preobimne nastavne sadržaje koje koriste za održavanje
online nastave.
Posebno napominjemo roditeljima i učenicima da je online nastava u organizaciji
Ministarstva i škola, dovoljna za uspješno realiziranje propisanog nastavnog programa, te smatramo
da u ovom trenutku nema potrebe za aktiviranjem dodatnih načina educiranja učenika.
Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa odgojno-obrazovnim ustanovama svih nivoa, Vijećem
roditelja Kantona Sarajevo i drugim relevantnim institucijama, te ćemo vas blagovremeno i
kontinuirano izvještavati o aktivnostima, mjerama, te davati eventualne upute u skladu sa razvojem
novonastale situacije.