Prosvjetari u Kantonu Sarajevo najavljuju štrajk: Vlada krije dokumente od nas

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS Saudin Sivro kazao je kako su dali negativno mišljenje na prijedlog ministrice o novom Pravilniku za zapošljavanje radnika u osnovne i srednje škole navodeći u dokumentu brojne razloge među kojima je, kako je ranije rekao za naš portal, davanje prostora stranačkom zapošljavanju te stvaranje različitih kriterija od škole do škole.

Negativno mišljenje dao je i Sindikat srednjeg obrazovanja na čijem čelu je Faruk Bešlić.

“Suština je promjena odnosa i omogućiti zapošljavanje po političkoj liniji ili rođačkim i prijateljskim vezama. Mi ćemo to spriječiti gdje god možemo jer ako direktor bira komisiju od tri člana, a ta komisija sastavlja pitanja i vrednuje, tamo nema obaveze. Pozivamo boračku populaciju da digne glas, jer oni u ovom pravilniku nemaju prioritet, a ko je ovu zemlju branio? Pozivamo i udruženja nezaposlenih da dignu glas, jer će i oni biti na gubitku”, rekao je Bešlić.

Istakao je kako ne smije doći do različitih kriterija te da je morala biti formirana radna grupa u kojoj će učestvovati predstavnici sindikata, što u slučaju izrade predloženog pravilnika nisu uradili.

Bešlić je kazao i to kako je opcija štrajka uposlenika u srednjim školama i dalje aktuelna. Štrajk je bio najavljen 24. januara, ali su ga prolongirali. Razlog su koeficijenti radnika u srednjim školama koji se razlikuju od ostalih zaposlenih u obrazovanju.

“Na sceni je potpuni pritisak na sindikate. Sakrili su od nas dopis gdje pozivaju direktore da sa svojim predsjednicima potpišu sporazum o poslovima koji se ne prekidaju i klauzulu da dani štrajka neće biti plaćeni, a svi naši članovi to znaju. Vlada nema ovlasti da to potpisuje, jer je to riješeno kolektivnim ugovorom. To je kršenje zakonodavstva i međunarodnih konvencija. Kada je riječ o zakonu o srednjim školama, na kojem već duži period radimo, opet je stigao tajni dopis direktorima šta trebaju ugraditi u taj zakon, a ne sindikatima koji na tome rade. Najvjerovatnije ćemo izaći iz tog radnog tijela jer tu preovladava antisindikalno i antiradničko raspoloženje. Žele da se radnici ništa ne pitaju, da budu robovi i da pognu glavu na sve ono što im direktori kažu”, rekao je Bešlić.

Poručio je da će, ukoliko ovako nastave, ovo biti prva Vlada KS koja će “otići” sa štrajkom ukoliko ne usvoje odluku koja ukida diskriminaciju.

Kada je riječ o djeci s poteškoćama u razvoju, koja nisu krenula u školu kao i sva ostala početkom drugog polugodišta, Sivro je rekao kako nisu dali saglasnost na raspisivanje konkursa u Centru “Vladimir Nazor” po programu EDUS-a, jer ne daju da se vrši diskriminacija djece unutar jedne ustanove.

“Struka nam je dala informacije i mi smo predočili prijedloge ministrici Bogunić koja ih je odbila. Ona je, na osnovu člana 88. stav 11. Zakona o osnovnom obrazovanju u kojem se kaže da se u javnom konkursu navode posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školi, mogla prilikom davanja saglasnosti za 100 asistenata i 60 radnika u stručnim timovima propisati posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo odnosno stručnost. Naših 60 kolega je prošlo edukaciju za asistente i većina ih nije prošla na ovom konkursu. Nažalost, trpe djeca s teškoćama koja stalno mijenjaju asistente”, rekao je Sivro.

Kazao je i to kako aktuelne vlasti žele promijeniti strukturu školskih odbora, ali da će to spriječiti kao i 2017. godine lobiranjem, a ako bude bilo potrebno ići će u proteste ili štrajk. Ukoliko dođe do ukidanja mandata direktorima škola, onda će definitivno štrajkovati.

“Smatramo da škole ne mogu biti poligoni za političko djelovanje, pogotovo ne u izbornim godinama”, rekao je Sivro.

Članak preuzet sa portala Klix.ba