Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

Na osnovi insistiranja da se Sindikatu dostavi Pravilnik o inkluziju napokon je on dostavljen 16.05. 2019 godine. Isto tako dobili smo očitovanje na naš dopis Protest koji nas nije zadovoljio. Ovim dopisom vidljivo je da ministrica nije željela  predstavnike dva sindikata u Komisiji  i time je jasno dala na znanje da je prekršila član 149. Kolektivnog ugovora. Na ovaj način ostvaruje se stav da ona ne želi da ima nužnu komunikaciju sa sindikatima i ako je obavezuju propisi,  pa i stav Vlade Kantona Sarajevo da će poštovati odredbe Kolektivnog ugovora. Očito to za našu ministricu ne predstavlja obavezu.

Pismo u prilogu:

 

 

Molim Vas ovaj Pravilnik stavite na oglasne ploče i da naglasite da svi koji imaju primjedbe i prijedloge trebaju da dostave u pisanoj formi, e mailom ili putem protokola ministarstvu i na e-mail Sindikata. Rasprava traje do 25.05. 2019. g. Sindikalni odbori trebali bi da se sastanu i da analiziraju tekst Pravilnika i da dostave u ministarstvo i na e-mail Sindikat.
Ovo je neophodno da bi naše primjedbe mogli na vrijeme dosatviti našem predstavniku Jasni Durgut.