Telegram saučešća

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH
KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO
n/r Saudin Sivro, predsjednik
Poštovani,
U ime rukovodstva i članova Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH –Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo izražavam najiskrenije žaljenje zbog nesreće koja se dogodila i u kojoj su izgubili svoje živote četiri člana Osnovne škole „Kovačići“.
Članovi SSVOONKBiH iskreno žale zbog tragičnog događaja i gubitak naših kolegica.
Svjesni smo da će porodice osjetiti ovaj nendoknadiv gubitak ali na nama je da pokušamo olakšati ovu situaciju porodicama i da im pružimo svu sindikalnu i drugu pomoć.
Molimo Vas da porodicama prenesete izraze saučešća od članova Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo SSVOONK BiH. Isto tako upučujemo izraze saučešća Kantonalnoj organizaciji i Sindikalnoj organizaciji SSOOiO KS.
S poštovanjem,

Predsjednik
Faruk Bešlić