Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Sjednice stručnih organa škole se odvijaju u online okruženju. Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.

Više...

Mišljenje Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor-Kantona Sarajevo na prednacrt Zakona odualnom obrazovanj Kantona Sarajevo.

indikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kao odgovoran društveni partner, podržava sve procese koji će doprinijeti povećanju kvaliteta, funkcionalnosti i društvenog doprinosa obrazovanja u cjelini, pa tako i srednjeg stručnog obrazovanja.
Neosporno je da je obrazovanje najbitniji segment društva s aspekta njegovog razvoja.

Više...