Mišljenje Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor-Kantona Sarajevo na prednacrt Zakona odualnom obrazovanj Kantona Sarajevo.

indikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kao odgovoran društveni partner, podržava sve procese koji će doprinijeti povećanju kvaliteta, funkcionalnosti i društvenog doprinosa obrazovanja u cjelini, pa tako i srednjeg stručnog obrazovanja.
Neosporno je da je obrazovanje najbitniji segment društva s aspekta njegovog razvoja.

Više...