KANTONALNI ODBOR

Predsjednik kantonalnog odbora

Prezime i imeZvanjeUstanovaE-pošta
Bešlić Farukprof.Prva gimnazijafaruk.beslic@hotmail.com

Kantonalni odbor

Prezime i imeFunkcija
Đindo Adnanpodpredsjednik
Bedaković Amelačlan
Bektić Mensurčlan
Čupović Farukčlan
Hadžihasanović-Midhat Samkačlan
Hujić Suadačlan
Kovačević Sadatčlan
Lokvančić Dževadčlan
Mahić Kemalčlan
Poturović Džemalčlan
Karić Suadačlan
Šljivo Nedeljkačlan
Sofradžija Amerčlan
Sulejmenagić Aidačlan
Šuvalić Admirčlan
Zrnić Mustafačlan

Članovi nadzornog odbora

Prezime i imeFunkcija
Pohara Dževadpredsjednik
Đečević Amračlan
Veledar Mirsadčlan

Odbor za visoko obrazovanje KO

Prezime i imeFunkcija
Šljivo Nedeljkapredsjednica

Odbor za srednje obrazovanje KO

Prezime i imeFunkcija
Hadžihasanović-Midhat Samkapredsjednica

Odbor za kulturu KO

Prezime i imeFunkcija
Sulejmenagić Aidapredsjednica

Sekcija penzionera KO

Prezime i imeFunkcija
Mahić Kemalpredsjednik

ČLANOVI VIŠIH ORGANA IZ KANTONALNE KONFERENCIJE SARAJEVO SSVOONK-a BiH

Članovi skupštine/Glavnog odbora SSVOONKBIH-a iz Kantonalne organizacije Sarajevo

Prezime i imeFunkcija
Bešlić Farukpredsjednik
Đindo Adnanpodpredsjednik
Bektić Mensurčlan
Čupović Farukčlan
Hadžihasanović-Midhat Samkačlan
Hujić Suadačlan
Kovačević Sadatčlan
Lokvančić Dževadčlan
Poturović Džemalčlan
Sulejmenagić Aidačlan
Šuvalić Admirčlan

Član upravnog/predsjedništva SSVOONKBIH iz Kantonalne organizacije Sarajevo

Prezime i imeFunkcija
Bešlić Farukčlan

Nadzorni odbor SSVOONK-a BiH

Prezime i imeFunkcija
1. Sofradžija Amerčlan

Statutarna komisija

Prezime i imeFunkcija
Durmišević Samirčlan

Sud časti

Prezime i imeFunkcija
Mahić Kemalpredsjednik

Skupština/ glavni odbor SSSBIH - Predstavnik SSVOONK BiH i Kantonalnog odbora Sarajevo

Prezime i imeFunkcija
Bešlić Farukčlan