Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina

U prilogu vijesti je dat Nacrt  strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina: Z A K LJ U Č A K  Utvrđuje se Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo...